Kursens undervisningsperiod

1 (2022-08-01 till 2022-10-23)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Se engelskspråkig information

Läranderesultat

Se engelskspråkig information

Innehåll

Se engelskspråkig information

Förkunskaper

Se engelskspråkig information

Mer information

Se engelskspråkig information

Litteratur

Se engelskspråkig information

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 5 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Basgruppsarbete - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
 • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Se engelskspråkig information

Lärare

Kimberley Nigel

Examinator

Kimberley Nigel

Antal kursplatser

Ingen begränsning (14 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-08-10 till 2022-09-06

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-08-30 09:15 - 12:00 B323 Engelska Kimberley Nigel
2022-09-06 09:15 - 12:00 E387 Engelska Kimberley Nigel
2022-09-13 09:15 - 12:00 E387 Engelska Kimberley Nigel
2022-09-20 09:15 - 12:00 B323 Engelska Kimberley Nigel
2022-09-26 12:30 - 15:00 E385 Engelska Kimberley Nigel
2022-10-04 09:15 - 12:00 E387 Engelska Kimberley Nigel
2022-10-11 09:15 - 12:00 E387 Engelska Kimberley Nigel
2022-10-18 09:15 - 13:00 B323 Engelska Kimberley Nigel

Kurs och studieplanssökning