Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

4 (2023-03-20 till 2023-07-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Du kan
-skriva texter inom olika journalistiska genrer och tillämpa processkrivning.
-skriva webbtexter och texter för sociala medier och anpassa ditt språk och dina kommunikativa strategier till varierande kommunikationssituationer.
-söka information och använda varierande källor i skrivandet.
-identifiera olika språkliga brister och analysera orsaker till dem.
-har en förståelse för språkliga utmaningar inom det svenskspråkiga medielandskapet i Finland.
-vill arbeta för en god svenska i olika medieprodukter.

Läranderesultat

Du
-känner till de grundläggande elementen inom yrkeslivets kommunikationskultur.
-stärker din språkliga medvetenhet och skapar skrivstrategier för olika textgenrer.
-du förstår vikten av att fortgående förkovra dina språkliga kunskaper och kan använda ordböcker, handböcker och språkliga verktyg på nätet.

Innehåll

Lärandet sker i form av föreläsningar, lektioner,
seminarie- och gruppövningar. Skrivuppgifter,
självständiga arbeten och fältstudier ingår.

Förkunskaper

Gymnasiets modersmålskurser i svenska eller motsvarande.

Litteratur

Meddelas senare

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 60 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 40 timmar
 • Basgruppsarbete - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 5 timmar
 • Självstudier - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Meddelas senare

Lärare

 • Eklund Kaj
 • Nyström Janne

Examinator

Eklund Kaj

Antal kursplatser

Ingen begränsning (43 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2023-03-06 till 2023-04-02

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-04-05 13:00 - 15:00 A311 Mediespråk Eklund Kaj
2023-04-12 13:00 - 15:00 Mediespråk, grupparbete, inget rum bokat Dela in er i grupper om ca fyra personer. Välj själva när, hur och var ni jobbar. Den bokade tiden är dock alla tillgängliga. Instruktioner på Itslearning i mappen vecka 15. Eklund Kaj
2023-04-13 10:00 - 12:00 Mediespråk informationssökning, Zoom Zoom-adress: https://arcada.zoom.us/j/67353135493 Meeting ID: 673 5313 5493 Eklund Kaj
Nyström Janne
2023-04-17 13:00 - 15:00 A311 Mediespråk Eklund Kaj
2023-04-20 10:15 - 12:00 D4110 Mediespråk Verktyg för skrivandet Eklund Kaj
2023-04-24 13:00 - 15:00 D4110 Mediespråk Verktyg för skrivandet Eklund Kaj
2023-04-27 10:15 - 12:00 D4110 Mediespråk Nyhetsjournalistik Eklund Kaj
2023-04-27 13:00 - 15:00 E385 Mediespråk redaktionellt arbete Eklund Kaj
2023-05-04 10:15 - 12:00 E385 Mediespråk Datorstödd redigering Eklund Kaj
2023-05-04 13:00 - 15:00 E385 Mediespråk redaktionellt arbete Eklund Kaj
2023-05-09 10:15 - 11:45 Mediespråk test i språkriktighet, Itslearning Eklund Kaj
2023-05-11 10:15 - 12:00 B320 Mediespråk språket i sociala medier Eklund Kaj
2023-05-17 10:15 - 12:00 Mediespråk pararbete sociala medier, inget rum bokat Pararbete sociala medier. Välj själva när, hur och var ni jobbar. Den bokade tiden är dock alla tillgängliga. Instruktioner på Itslearning i mappen vecka 20. Eklund Kaj
2023-05-25 10:15 - 12:00 Mediespråk, Zoom, feedback på texter Zoom-adress: https://arcada.zoom.us/j/67353135493 Meeting ID: 673 5313 5493 Anmäl dig på förhand senast 22 maj. Eklund Kaj

Kurs och studieplanssökning