Kursens undervisningsperiod

3 (2023-01-01 till 2023-03-19)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

B. BEGREPPSLIG- OCH HANTVERKSMÄSSIG KOMPETENS inom Film och Media
A. KREATIVITET
D. KOMPETENSEN PROFESSIONELL SAMVERKAN inom kulturfältet

Läranderesultat

Kunskap
- Du förstår möjligheterna med auditivt berättande som en del av dramaturgiskt berättande.
-Du känner till och kan särskilja på olika former av auditivt berättande
- Du förstår musikens betydelse för ljudberättandet och audiovisuellt berättande överlag.

Färdigheter
- Du kan utmana dina gränser i ditt konstnärliga skapande och utvecklar din förmåga att lyssna och återskapa omvärlden med hjälp av auditiva medel.

- Du har förmåga att använda den vanligaste programvaran på ett fördjupat och flexibelt sätt.

- Du behärskar olika slag av hårdvara menat för upptagning och bearbetning av ljud inom ljudtekniken på en grundläggande professionell nivå.

Förhållningssätt
- Du förstår regiskapets roll i skapande verksamhet och kan samverka på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt.

Innehåll

Föreläsningar samt övningsuppgifter. Utgående från texter och med förutbestämda målsättningar skapas ljudberättelser som sedan diskuteras och evalueras tillsammans. Studeranden arbetar med ljudmaterialet under övningarna utgående från sin egen kreativitet men under handledning i högskolans utrymmen. I samband med arbetet med uppgifterna går vi igenom och repeterar användningen av studion och Pro Tools-programvaran.

Studeranden kommer också att få välja material så som hörspel och podcast som de sedan analyseras och presenteras för de andra deltagarna i kursen.

Förkunskaper

Avklarad kurs Ljudarbete: ljud på fältet och postproduktion eller motsvarande färdigheter.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 65 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 16 timmar
  • Praktiska övningar - 54 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten at studenten närvarar 80% av närundervisning och gör de givna uppgifter.

Lärare

  • Grönvall John
  • Lindfors Kauko
  • Lönnfeldt John

Examinator

Lindfors Kauko

Antal kursplatser

Ingen begränsning (6 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-12-16 till 2023-01-10

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-01-12 13:15 - 16:00 A309 Auditivt berättande Lindfors Kauko
2023-01-19 09:15 - 12:00 A206 Auditivt berättande Lindfors Kauko
2023-01-26 10:15 - 12:00 A206 Auditivt berättande Lindfors Kauko
2023-02-02 09:15 - 12:00 A309 Auditivt berättande Lindfors Kauko
2023-02-03 09:15 - 12:00 A206 Auditivt berättande Lindfors Kauko
2023-02-08 13:15 - 16:00 A206 Auditivt berättande Lindfors Kauko
2023-02-10 09:15 - 12:00 A206 Auditivt berättande Lindfors Kauko
2023-02-23 09:15 - 12:00 A309 Auditivt berättande Lindfors Kauko
2023-02-24 09:15 - 12:00 A309 Auditivt berättande Lindfors Kauko

Kurs och studieplanssökning