Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2023-01-01 till 2023-03-19)
 • 4 (2023-03-20 till 2023-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

B. BEGREPPSLIG- OCH HANTVERKSMÄSSIG KOMPETENS inom
Film och Media
A. KREATIVITET
D. KOMPETENSEN PROFESSIONELL SAMVERKAN inom
kulturfältet

Läranderesultat

Kunskap
- Du har kunskap om hur spel produceras och vad
som gör ett spel framgångsrikt.
- Du förstår grunderna i att jobba som designer,
programmerare eller konstnär på ett spelprojekt
och kan tillämpa spelifierade element för att
skapa engagerande koncept utöver spel.
- Du förstår den iterativa processen och kan lösa
problem ur olika perspektiv.

Färdigheter
- Du kan designa intressanta spelmekanismer och
bygga engagerande spel-loopar.
- Du kan grunderna i programmering som kan
överföras till andra språk.
- Du kan lösa problem med en logisk deduktiv
process.
- Du kan definiera en realistisk omfattning för
ett projekt.

Förhållningssätt
- Du inser vikten av samspel i grupp med olika
inriktningar och färdigheter för att nå bättre
kvaliteter.
- Lär dig att hantera motgångar och utveckla
uthållighet för att nå målsättningarna.

Innehåll

Kursen innehåller teori om spel design och
praktiskt arbete med Game Maker och Tabletopia.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 50 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 50 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 140 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger alla deluppgifter, är aktiv på timmarna,
och har laddat upp sit spel online.

Lärare

 • Ahonen Mirko
 • Gray Pamela
 • Sammander Arash

Examinator

Ahonen Mirko

Antal kursplatser

Ingen begränsning (39 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-12-16 till 2023-01-23

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-01-24 09:15 - 12:30 A303 Spelteori och design för digitala spel​ Zoom link: https://arcada.zoom.us/j/69889865614 Ahonen Mirko
Sammander Arash
2023-01-25 09:15 - 12:00 A303 Spelteori och design för digitala spel​ zoom: https://arcada.zoom.us/j/69889865614 Ahonen Mirko
Sammander Arash
2023-01-31 09:15 - 12:30 A303 Spelteori och design för digitala spel​ zoom: https://arcada.zoom.us/j/69889865614 Ahonen Mirko
Sammander Arash
2023-02-01 09:15 - 12:00 A303 Spelteori och design för digitala spel​ Ahonen Mirko
Sammander Arash
2023-02-07 09:15 - 12:00 A303 Spelteori och design för digitala spel​ Ahonen Mirko
Sammander Arash
2023-02-08 09:15 - 12:00 A303 Spelteori och design för digitala spel​ Ahonen Mirko
Sammander Arash
2023-02-14 09:15 - 12:00 A303 Spelteori och design för digitala spel​ Only on zoom! Ahonen Mirko
Sammander Arash
2023-02-15 09:15 - 12:00 A303 Spelteori och design för digitala spel​ Ahonen Mirko
Sammander Arash
2023-02-21 09:15 - 12:00 A303 Spelteori och design för digitala spel​ Ahonen Mirko
Sammander Arash
2023-02-22 09:15 - 12:00 A303 Spelteori och design för digitala spel​ Ahonen Mirko
Sammander Arash
2023-02-28 09:15 - 12:00 A303 Spelteori och design för digitala spel​ Ahonen Mirko
Sammander Arash
2023-03-01 09:15 - 12:00 A303 Spelteori och design för digitala spel​ zoom: https://arcada.zoom.us/j/69889865614 Ahonen Mirko
Sammander Arash
2023-03-07 09:15 - 12:00 A303 Spelteori och design för digitala spel​ on zoom today only: https://arcada.zoom.us/j/69889865614 Ahonen Mirko
Sammander Arash
2023-03-08 09:15 - 12:00 A303 Spelteori och design för digitala spel​ zoom: https://arcada.zoom.us/j/69889865614 Ahonen Mirko
Sammander Arash
2023-03-14 09:15 - 12:00 A303 Spelteori och design för digitala spel​ only zoom: https://arcada.zoom.us/j/69889865614 Ahonen Mirko
Sammander Arash
2023-03-15 09:15 - 12:00 A303 Spelteori och design för digitala spel​ only zoom: https://arcada.zoom.us/j/69889865614 Ahonen Mirko
Sammander Arash
2023-03-21 09:15 - 12:00 A303 Spelteori och design för digitala spel​ zoom: https://arcada.zoom.us/j/69889865614 Ahonen Mirko
Sammander Arash
2023-03-22 09:15 - 12:00 Spelteori och design för digitala spel​ zoom: https://arcada.zoom.us/j/69889865614 Ahonen Mirko
Sammander Arash
2023-03-28 09:15 - 12:00 A303 Spelteori och design för digitala spel​ zoom: https://arcada.zoom.us/j/69889865614 Ahonen Mirko
Sammander Arash
2023-03-29 09:15 - 12:00 Spelteori och design för digitala spel​ zoom: https://arcada.zoom.us/j/69889865614 Ahonen Mirko
Sammander Arash
2023-04-04 09:15 - 12:00 A303 Spelteori och design för digitala spel​ zoom: https://arcada.zoom.us/j/69889865614 Ahonen Mirko
Sammander Arash
2023-04-05 09:15 - 12:00 Spelteori och design för digitala spel​ zoom: https://arcada.zoom.us/j/69889865614 Ahonen Mirko
Sammander Arash
2023-04-11 09:15 - 12:00 A303 Spelteori och design för digitala spel​ zoom: https://arcada.zoom.us/j/69889865614 Ahonen Mirko
Sammander Arash
2023-04-12 09:15 - 12:00 Spelteori och design för digitala spel​ zoom: https://arcada.zoom.us/j/69889865614 Ahonen Mirko
Sammander Arash
2023-04-18 09:15 - 12:00 A303 Spelteori och design för digitala spel​ zoom: https://arcada.zoom.us/j/69889865614 Ahonen Mirko
Sammander Arash
2023-04-19 09:15 - 12:00 Spelteori och design för digitala spel​ zoom: https://arcada.zoom.us/j/69889865614 Ahonen Mirko
Sammander Arash
2023-04-25 09:15 - 13:00 Spelteori och design för digitala spel​ Presentation day! zoom: https://arcada.zoom.us/j/69889865614 Ahonen Mirko
Sammander Arash
2023-04-26 09:15 - 12:00 E387 Speldesign och produktion zoom: https://arcada.zoom.us/j/69889865614 Ahonen Mirko
Sammander Arash

Kurs och studieplanssökning