Kursens undervisningsperiod

1 (2022-08-01 till 2022-10-23)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

B. BEGREPPSLIG- OCH HANTVERKSMÄSSIG KOMPETENS inom
Film och Media
A. KREATIVITET

Läranderesultat

Kunskap
- Du förstår betydelsen av din roll som
producenten i förhållande till hela
produktionsprocessen.
- Du har grundläggande kunskap i hur inspelningar
förbereds.
- Du förstår branschens förfaranden då det gäller
ekologisk och socialt hållbar produktion, samt
rättvis och jämlik verksamhetskultur.

Färdigheter
- Du kan hantera professionella verktyg och
metoder som används inom din egen inriktning för
att kunna leda och framgångsrikt genomföra projekt
samt producera produkter för film-, media- och
broadcast distribution.
- Du fördjupar dig i planerandet av en produktion
i relation till den givna budgeten och hur
finansieringen i branschen går till.
- Du kan grunderna i de juridiska aspekterna
gällande avtal som reglerar såväl
upphovsrättigheter som arbetsgivaransvar och andra
överenskommelser.
- Du kan planera inspelningar så att de genomförs
på ett säkert sätt.

Förhållningssätt
- Du kan anpassa din verksamhet till arbete i
olika typer av team och har insikt de olika
inriktningarnas arbetsuppgifter och behov, samt
har en helhetsöversikt över hela
produktionsprocessen.
- Du förstår vikten av god kommunikation, samt ett
bra och konstruktivt samarbete.

Innehåll

Produktionsflödet
Förproduktion
Produktionsledarskap
Budget och finansiering
Produktionsjuridik

Förkunskaper

Deltagaren bör ha avlagt kursen Introduktion till
medieproduktion eller kan framlägga dokumenterat
bevis på motsvarande kunskaper.

Kursen ersätter följande kurser

-

Mer information

Obligatisk 80% närvaro.
Eventuella uppgifter som inte inlämnats på givet
datum bör vara inlämnade senast 2 veckor efter
andra periodens slut.

Observera att för andra inriktningar än
producentskap rekommenderar vi att kursen tas
tidigast på tredje läsåret.

Litteratur

Se Itslearning

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
  • Praktiska övningar - 20 timmar
  • Självstudier - 45 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Utför givna uppgifter och presentationer
80% närvaro vid schemalagda föreläsningar

Lärare

Engebretsen Nanna

Examinator

Engebretsen Nanna

Antal kursplatser

Ingen begränsning (6 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se ARBS

Kursanmälningstid

2022-08-10 till 2022-09-06

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-08-30 09:15 - 13:00 A309 Producentskap: Produktionsplanering Producentskap:produktionsplanering Engebretsen Nanna
2022-09-06 09:15 - 13:00 A312 Producentskap: Produktionsplanering Producentskap:produktionsplanering Engebretsen Nanna
Löv Monica
2022-09-13 09:15 - 13:00 A309 Producentskap: Produktionsplanering Producentskap:produktionsplanering Engebretsen Nanna
2022-09-20 09:15 - 13:00 A309 Producentskap: Produktionsplanering Producentskap:produktionsplanering Engebretsen Nanna
2022-09-27 09:15 - 13:00 A309 Producentskap: Produktionsplanering Producentskap:produktionsplanering Engebretsen Nanna
2022-10-04 09:15 - 13:00 A309 Producentskap: Produktionsplanering Producentskap:produktionsplanering Engebretsen Nanna
2022-10-11 09:15 - 13:00 A309 Producentskap: Produktionsplanering Producentskap:produktionsplanering Engebretsen Nanna
2022-10-18 09:15 - 13:00 A309 Producentskap: Produktionsplanering Producentskap:produktionsplanering Engebretsen Nanna

Kurs och studieplanssökning