Kursens undervisningsperiod

4 (2023-03-20 till 2023-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

B. BEGREPPSLIG- OCH HANTVERKSMÄSSIG KOMPETENS inom Film och Media
A. KREATIVITET
D. KOMPETENSEN PROFESSIONELL SAMVERKAN inom kulturfältet

Läranderesultat

Kunskap
- Du känner till utvecklingen inom musikinspelningen och är bekant med de viktigaste referenserna inom litteraturen samt inspelad musik som inspiration för din egen skapande verksamhet.
- Du känner till vilka element som ingår i arbetet i en ljudstudio med tillhörande professionell hård- och mjukvara.
- Du har kunskap om arbetsfördelningen inom ett ljudteam.

Färdigheter
- Du kan arbeta i ljudstudion med verktyg som ingår i en professionell studiomiljö.
- Du kan använda olika typer av mikrofoner och du känner till mikrofonernas karaktäristik speciellt visavi musikinspelning.
- Du kan använda Protools för att banda in olika typer av musik och kan mixa musik.

Förhållningssätt
- Du förstår betydelsen av tekniskt kunnande som en grund för att utveckla din kreativitet.
- Du kan anpassa din skapande verksamhet till arbete i olika typer av team och kan förhålla dig till kommunikation med artister och band.

Innehåll

Föreläsningar med praktiska exempel och övningar där vi går igenom mixerbord och signalvägar i studion, hur man gör lyssning för musikerna samt ser på diverse mikrofontekniker och inspelning av olika slags instrument m.m.

Under kursen bjuder vi in externa artister/band i studion och spelar in musik i grupp, därefter mixar vi en eller flera av de inspelade låtarna. Därtill gör studeranden själva också en mix på valfri låt från kursen, alternativt på annat inspelat material eller projekt. Det kan med fördel vara musik till filmerna som produceras i fiktivt berättande. Den egna insatsen kan också vid behov vara ett projekt som fortsätter över sommaren.

Förkunskaper

Kursen Introduktion till medieproduktion (MK-2-113) samt den inriktningsspecifika kursen 'A' eller motsvarande kunskaper.

Kursen ersätter följande kurser

Ljudarbete: Musik, foley och dubbning i studio

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 32 timmar
  • Praktiska övningar - 95 timmar
  • Självstudier - 8 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

  • Grönvall John
  • Lindfors Kauko
  • Lönnfeldt John

Examinator

Lindfors Kauko

Antal kursplatser

Ingen begränsning (4 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Kursen startar efter produktionsperiodens slut.
The course will start once the production periods are finished.

Kursanmälningstid

2023-03-06 till 2023-04-02

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-04-11 10:15 - 14:00 A206 Ljudarbete: Musik och postproduktion i studio Kauko Lindfors is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Kauko Lindfors's Personal Meeting Room Join Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/3710623469?pwd=ddDvJDIdKu9Q9QxyFMF6KPysrSfpA5.1 Meeting ID: 371 062 3469 Passcode: k2jxkH Grönvall John
Lindfors Kauko
Lönnfeldt John
2023-06-05 10:15 - 12:00 A206 Ljudarbete: Musik och postproduktion i studio Lindfors Kauko
Lönnfeldt John

Kurs och studieplanssökning