Kursens undervisningsperiod

1 (2022-08-01 till 2022-10-23)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

B. BEGREPPSLIG- OCH HANTVERKSMÄSSIG KOMPETENS inom Film och Media
A. KREATIVITET
D. KOMPETENSEN PROFESSIONELL SAMVERKAN inom kulturfältet

Läranderesultat

Kunskap
- Du har kunskap om ljusets betydelse som berättarelement.
- Du har kunskap om ljusutrustning som används inom branschen.
- Du har kunskap om arbetsfördelningen inom kamera/ljus avdelningen i en filmproduktion.

Färdigheter
- Du kan gestalta en viss stil eller genre i din ljussättning.
- Du behärskar använd terminologi samt arbetsredskapen ur en säkerhetsaspekt.
- Du kan fungera inom de viktigaste uppgifterna i en filmproduktions Kamera/ljus avdelning.
-Du får färdighet att utföra ljusättning i studiomiljö och på fältet.
-Du får färdigheter att ?se? och ?forma? ljuset, och förstår varför man pratar om att måla med ljuset

Förhållningssätt
- Du förstår betydelsen av tekniskt kunnande som en grund för att utveckla din kreativitet.

Innehåll

Analys av måleriet ur en ljussättningsaspekt.
Individuella övningar.
Fördjupning i exponering, kontrastomfång och
dynamik i både ljussättning och kamera.
Kursen innehåller en kamera-assistent workshop.
Kursen ger möjlighet att öva ljussättning på
egen tid.

Förkunskaper

Introduktion till medieproduktion.

Kursen ersätter följande kurser

Ljussättning och postproduktion

Mer information

Kursen har begränsat antal deltagarplatser. Foto
och klipp studenterna har förtur när platserna
fylls, därefter Manus och regi studenterna. En
rekomendation är att Manus och regi skulle ta
kursen under sitt tredje studieår.

Litteratur

BROWN, BLAIN: 2002. Cinematography, theory and
practice.
Imagemaking for cinematographers, directors and
videographers. Focal Press
Diverse konstböcker inom måleriet, design,
arkitektur och fotografi

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 25 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 15 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 15 timmar
 • Praktiska övningar - 60 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Genomförda individuella uppgifter.
Obligatorisk närvaro på föreläsningar och
ljussättningsövningar
(80%)
Ett skriftligt prov hålls i slutet av kursen om
saker vi gått igenom under kursen. Provt
beaktas i bedömningen av vitsord.
Studenten har möjlighet att göra övningar på
egen tid, dessa beaktas i bedömningen.

Lärare

 • Grabber Klaus
 • Hallgren Niclas
 • Nordström Fred
 • Nordström Robert
 • Hill Marika

Examinator

Nordström Robert

Antal kursplatser

Ingen begränsning (9 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se ARBS

Kursanmälningstid

2022-08-10 till 2022-09-06

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-08-31 09:15 - 16:00 Foto och Klipp: Ljussättning Kamera-assistent workshop. Vi träffas i A2 Nordström Fred
2022-08-31 09:15 - 16:00 A211 Foto och Klipp: Ljussättning Nordström Fred
2022-09-01 12:45 - 16:00 A211 Foto och Klipp: Ljussättning Kamera-assistent workshop del 2 Nordström Fred
2022-09-05 13:00 - 16:00 A211 Foto och Klipp: Ljussättning Deltagare: Marika Hill Hill Marika
Nordström Robert
2022-09-06 09:15 - 16:00 A211 Foto och Klipp: Ljussättning Deltagare: Marika Hill Hill Marika
Nordström Robert
2022-09-07 09:15 - 16:00 A211 Foto och Klipp: Ljussättning Deltagare: Marika Hill Hill Marika
Nordström Robert
2022-09-09 09:15 - 16:00 A211 Foto och Klipp: Ljussättning DIT samt ljusbord/säkerhetsuppdatering Grabber Klaus
Hallgren Niclas
2022-09-20 09:15 - 16:00 A211 Foto och Klipp: Ljussättning Deltagare: Marika Hill Hill Marika
Nordström Robert
2022-09-21 09:15 - 16:00 A211 Foto och Klipp: Ljussättning Deltagare: Marika Hill Hill Marika
Nordström Robert
2022-10-04 09:15 - 16:00 A211 Foto och Klipp: Ljussättning Deltagare: Marika Hill Hill Marika
Nordström Robert
2022-10-05 09:15 - 16:00 A211 Foto och Klipp: Ljussättning Deltagare: Marika Hill Hill Marika
Nordström Robert
2022-10-11 09:15 - 16:00 A211 Foto och Klipp: Ljussättning Deltagare: Marika Hill Hill Marika
Nordström Robert
2022-10-12 09:15 - 16:00 A211 Foto och Klipp: Ljussättning Deltagare: Marika Hill Hill Marika
Nordström Robert
2022-10-18 09:15 - 16:00 A211 Foto och Klipp: Ljussättning Deltagare: Marika Hill Hill Marika
Nordström Robert
2022-10-19 09:15 - 16:00 A211 Foto och Klipp: Ljussättning Deltagare: Marika Hill Hill Marika
Nordström Robert

Kurs och studieplanssökning