Kursens undervisningsperiod

1 (2022-08-01 till 2022-10-23)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

A. KREATIVITET
B. BEGREPPSLIG- OCH HANTVERKSMÄSSIG KOMPETENS inom Film och Media

Läranderesultat

Kunskap
- Du har grundläggande kunskap om vad produktion av manus innebär.
- Du kan grunderna i manusarbete.

Färdigheter
- Du kan skriva och analysera kortfilmsmanus.
- Du behärskar de centrala begreppen inom formaten för manus.
- Du kan tillämpa de centrala begreppen i ditt eget skrivande.

Förhållningssätt
-Du anpassar din skapande verksamhet till givna omständigheter.
-Du anpassar din kreativitet för att tillsammans nå gemensamma målsättningar i grupp.

Litteratur

Välj någon av följande titlar:

Fredrik Lindqvist (2009): Att Skriva Filmmanus
Stockholm, Adastra Media

McKee, Robert (1999) Story - Substance, structure, style, and the principles of Screenwriting.
London: Methuen.

Syd Field (1984): The Screenwriter's Workbook
New York, Dell Publishing

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 45 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 80 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1:Inlämnat och bearbetat manus för kortfilm
Examination 2: 80% deltagande och deltagande i kursens samtliga uppgifter: Skrivövning 1&2, Researchövning 1&2, Manusversion 1&2

Lärare

 • Nordström Robert
 • Nåls Jan

Examinator

Nåls Jan

Antal kursplatser

Ingen begränsning (7 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-08-10 till 2022-09-06

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-09-09 09:15 - 15:00 A311 Manus och Regi: Manus för fiktion Nåls Jan
2022-09-13 13:00 - 18:00 A309 Manus och Regi: Manus för fiktion Nåls Jan
2022-09-14 10:00 - 15:00 A309 Manus och Regi: Manus för fiktion Nåls Jan
2022-09-21 10:00 - 15:00 A309 Manus och Regi: Manus för fiktion Nåls Jan
2022-10-05 11:00 - 16:00 A309 Manus och Regi: Manus för fiktion Nåls Jan
2022-10-18 16:00 - 19:00 A211 Manus och Regi: Manus för fiktion Taylor Neil Andrew
2022-10-21 10:00 - 16:00 A309 Manus och Regi: Manus för fiktion Nåls Jan
2022-10-25 12:00 - 16:00 A211 Manus och Regi: Manus för fiktion Taylor Neil Andrew
2022-10-26 13:00 - 19:30 Manus och Regi: Manus för fiktion Taylor Neil Andrew
2022-11-04 10:00 - 14:00 A309 Manus och Regi: Manus för fiktion Nåls Jan

Kurs och studieplanssökning