Kursens undervisningsperiod

4 (2023-03-20 till 2023-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

B. BEGREPPSLIG- OCH HANTVERKSMÄSSIG KOMPETENS inom Film och Media
A. KREATIVITET
D. KOMPETENSEN PROFESSIONELL SAMVERKAN inom kulturfältet

Läranderesultat

Kunskap
- Du har grundläggande kunskap gällande arbetsflöden i digital videoproduktion samt därtill hörande vanliga filformat.

Färdigheter
-Du fördjupar dig i användningen av central programvara för efterarbete av audiovisuellt material.
- Du kan grunderna i färgkorrigering och användning av digitala effekter.
- Du kan anpassa behov till kostnader och kan budgetera för postproduktionens behov.

Förhållningssätt
- Du förstår betydelsen av tekniskt kunnande som en grund för att utveckla din kreativitet.
- Du anpassar din skapande verksamhet till en specifik produktion.

Förkunskaper

Introduktion till medieproduktion (MK-2-113) eller motsvarande kunskaper.

Mer information

Angående närvaro i kursen:
- Obligatorisk närvaro (80%, frånvaro med anmälan på förhand)
- Observera att närvaro är en förutsättning för fungerande gruppdynamik i kursen.
- Frånvaro kan påverka möjligheterna till egna val för kursverksamheten och kan föranleda kompenserande uppgifter.

Litteratur

Under föreläsningar utdelat material.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 25 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 5 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 15 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 50 timmar
 • Självstudier - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten närvarar vid föreläsningar (80%) och gör givna uppgifter.
Deltagande och aktivitet under föreläsningar och workshop kan påverka vitsordet.

Lärare

 • Grabber Klaus
 • Nordström Robert

Examinator

Nordström Fred

Antal kursplatser

Ingen begränsning (7 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2023-03-06 till 2023-04-02

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-04-05 09:15 - 12:00 A313 Foto och Klipp: Postproduktion för film och tv Kick off Grabber Klaus
2023-04-11 09:15 - 12:00 A313 Foto och Klipp: Postproduktion för film och tv Format och arbetsflöden Grabber Klaus
2023-04-12 09:15 - 12:00 A313 Foto och Klipp: Postproduktion för film och tv Color grading/vfx Grabber Klaus
2023-04-19 13:15 - 16:00 A313 Foto och Klipp: Postproduktion för film och tv Color grading/vfx Grabber Klaus
2023-04-24 10:00 - 13:00 Foto och Klipp: Postproduktion för film och tv Color grading/vfx Grabber Klaus
2023-05-09 10:15 - 13:00 A313 Foto och Klipp: Postproduktion för film och tv Grading checkpoint (A313/A2) Grabber Klaus
2023-05-16 10:15 - 13:00 A313 Foto och Klipp: Postproduktion för film och tv Grading checkpoint (A313/A2) Grabber Klaus
2023-05-23 10:15 - 13:00 A313 Foto och Klipp: Postproduktion för film och tv Grading checkpoint (A313/A2) Grabber Klaus
2023-05-30 09:15 - 12:00 A313 Foto och Klipp: Postproduktion för film och tv Presentation/utvärdering Grabber Klaus
2023-05-31 09:15 - 16:00 A313 Foto och Klipp: Postproduktion för film och tv Exportering/arkivering (A313/A2) Grabber Klaus

Kurs och studieplanssökning