Kursens undervisningsperiod

1 (2022-08-01 till 2022-10-23)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

A. KREATIVITET
B. BEGREPPSLIG- OCH HANTVERKSMÄSSIG KOMPETENS inom
Film och Media
C. KOMPETENSEN KRITISK OCH ANALYTISK
MEDIABRANSCHKÄNNEDOM

Läranderesultat

See english description.

Innehåll

See english description.

Förkunskaper

See english description.

Kursen ersätter följande kurser

-

Mer information

See english description.

Litteratur

See english description.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 40 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 35 timmar
 • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd kurs krävs slutförda uppgifter och
avslutade projekt samt närvaro 80%. Frånvaro bör
anmälas på förhand via Itslearning.

Examination 1: Avslutade projekt 40%
Examination 2: Uppgifter och presentationer 20%
Examination 3: Deadliner 20%
Examination 4: Närvaro 20%

Vikten ligger på utfört arbete enligt angiven
deadline. Frånvaro utan anmälan drar ner vitsordet
även om alla uppgifter är inlämnade inom utsatt tid.

Lärare

Sammander Arash

Examinator

Sammander Arash

Antal kursplatser

Ingen begränsning (22 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-08-10 till 2022-09-06

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-08-29 09:15 - 12:30 A303 UX & UI Sammander Arash
2022-08-30 09:15 - 12:30 A303 UX & UI Sammander Arash
2022-08-31 09:15 - 12:30 A303 UX & UI Sammander Arash
2022-09-06 09:15 - 12:30 A303 UX & UI Sammander Arash
2022-09-07 09:15 - 12:30 A303 UX & UI Sammander Arash
2022-09-08 09:15 - 12:30 A303 UX & UI Sammander Arash
2022-09-12 09:15 - 12:30 A303 UX & UI Sammander Arash
2022-09-13 09:15 - 12:30 A303 UX & UI Sammander Arash
2022-09-19 09:15 - 12:30 A303 UX & UI Sammander Arash
2022-09-20 09:15 - 12:30 A303 UX & UI Sammander Arash
2022-09-27 09:15 - 12:30 A303 UX & UI Sammander Arash
2022-10-03 09:15 - 12:30 A303 UX & UI Sammander Arash
2022-10-04 09:15 - 12:30 A303 UX & UI Sammander Arash
2022-10-11 09:15 - 12:30 A303 UX & UI Sammander Arash
2022-10-17 09:15 - 12:30 A303 UX & UI Sammander Arash
2022-10-18 09:15 - 12:30 A303 UX & UI Sammander Arash

Kurs och studieplanssökning