Kursens undervisningsperiod

1 (2022-08-01 till 2022-10-23)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

B. BEGREPPSLIG- OCH HANTVERKSMÄSSIG KOMPETENS inom Film och Media
A. KREATIVITET
D. KOMPETENSEN PROFESSIONELL SAMVERKAN inom kulturfältet

Läranderesultat

Kunskap
- Du har kunskap om dagsaktuella format och program producerade i olika broadcastmiljöer av olika slag och storleksklass inom olika genren.
- Du har kunskap om de för flerkameraproduktion specifika processerna
med beaktande av olika programtypers specialkrav och använda plattformar.
- Du introduceras till de viktigaste begreppen och processerna för att kunna skapa medieinnehåll för produktion i broadcastmiljö.

Färdighet
- Du känner till och har prövat på de olika rollerna i en flerkameraproduktion.
- Du har insikt i utrustning och utrymmen som används för olika funktioner inom flerkameraproduktion och kan hantera inriktningsspecifik utrustning för flerkameraproduktion på en grundläggande nivå
- Du kan reflektera och analysera olika format och program samt tillämpa din analys för att i grupp utveckla och planera flerkameraproduktion för studiomiljö med ett innehåll för en specifik genre.

Förhållningssätt
- Du reflekterar över feedback och kan utnyttja den för att förbättra det gemensamma utförandet.
- Du får insikter i ledarskapets roll i skapande verksamhet och kan leda och bli ledd mot gemensamma målsättningar i en stor produktionsgrupp.
- Du anpassar din kreativitet för att tillsammans nå gemensamma målsättningar i en komplex produktionsprocess.

Innehåll

Föreläsningar, workshop, övningar, planering av produktion.

Förkunskaper

Kursen Reportage och inslag eller motsvarande kunskaper

Litteratur

Ivan Cury: Directing & Producing for Television
Gerald Millerson: Television Production

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 5 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 0 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 50 timmar
 • Självstudier - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:

Närvaro min 80%
Godkända uppgifter
Deltar aktivt i planeringen av kursproduktionen
Möter utsatta deadline

Lärare

 • Ahonen Mirko
 • Grabber Klaus
 • Hallgren Niclas
 • Nordström Fred

Examinator

Nordström Fred

Antal kursplatser

Ingen begränsning (38 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-08-10 till 2022-09-06

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-09-05 09:15 - 12:00 A311 Produktion i broadcastmiljö Kick off Ahonen Mirko
Nyroos Jenny
2022-09-06 09:15 - 12:00 A309 Production in Broadcast Environment Ahonen Mirko
2022-09-07 13:15 - 15:00 A303 Produktion i broadcastmiljö Ahonen Mirko
2022-09-12 09:15 - 15:00 A211 Produktion i broadcastmiljö Deltagare: Jenny Nyroos Ahonen Mirko
Nyroos Jenny
2022-09-13 13:15 - 16:00 A303 Produktion i broadcastmiljö Ahonen Mirko
2022-09-16 09:15 - 18:00 A211 Produktion i broadcastmiljö Nyroos Jenny
2022-09-20 13:15 - 16:00 A303 Produktion i broadcastmiljö Ahonen Mirko
2022-09-21 13:15 - 15:00 A303 Produktion i broadcastmiljö Ahonen Mirko
2022-09-26 14:00 - 16:00 A211 Produktion i broadcastmiljö Deltagare: Jenny Nyroos Ahonen Mirko
Nyroos Jenny
2022-09-27 13:15 - 16:00 A303 Produktion i broadcastmiljö Ahonen Mirko
2022-09-28 13:15 - 16:00 A303 Produktion i broadcastmiljö Ahonen Mirko
2022-10-03 09:15 - 15:00 A211 Produktion i broadcastmiljö Deltagare: Jenny Nyroos Ahonen Mirko
Nyroos Jenny
2022-10-06 13:15 - 16:00 A303 Produktion i broadcastmiljö Ahonen Mirko
2022-10-10 13:00 - 16:00 A211 Produktion i broadcastmiljö Deltagare: Jenny Nyroos Ahonen Mirko
Nyroos Jenny
2022-10-11 13:15 - 16:00 A303 Produktion i broadcastmiljö Ahonen Mirko
2022-10-17 09:15 - 15:00 A211 Produktion i broadcastmiljö Deltagare: Jenny Nyroos Ahonen Mirko
Nyroos Jenny
2022-10-18 13:15 - 16:00 A303 Produktion i broadcastmiljö Ahonen Mirko

Kurs och studieplanssökning