Kursens undervisningsperiod

  • 3 (2023-01-01 till 2023-03-19)
  • 4 (2023-03-20 till 2023-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

C. KOMPETENSEN KRITISK OCH ANALYTISK
MEDIABRANSCHKÄNNEDOM
D. KOMPETENSEN PROFESSIONELL SAMVERKAN inom
kulturfältet
F. FORSKNING och UTVECKLING

Läranderesultat

Kunskap
-Du känner till aktuella trender inom konst och
kultur.
-Du har en insikt i nya teknologier som XR, AI och
robotik och de nya uttryck som uppstår ur
teknologi.
- Du relaterar till konstnärlig forskningsteori
och
dess tankemodeller som grund för professionellt
arbete.

Färdighet
- Du kan identifiera eventuella arbetsmöjligheter
som trender och ny teknologi medför.

Förhållningssätt
- Du agerar fördomsfritt gentemot olika typer av
problemlösning.
- Du anpassar din problemlösningsförmåga för att
tillsammans nå gemensamma målsättningar i grupp.

Innehåll

OBS DETTA ÄR EN ONLINE KURS

I kursen lär du dig om trender i konst och kultur
och utveckla din digitala kompetens.
Du besöker utställningar självständigt och
fördjupar dig i bildanalys och konstnärlig
forskning. Du gör uppgifter individuellt eller i
grupp kring kulturfenomen, konstverk och
konstnärer
som du väljer själv. Du får handledning i detta
arbete individuellt och/eller i grupp vid behov.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Bildens historia, Konsthistoria och bildanalys, Stil
&
Genre, Visuell kultur

Litteratur

Se its learning

Studieaktiviteter

  • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
  • Självstudier - 60 timmar
  • Nätbaserade - 65 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger
följande
examinationer: Essaäer varav en kan göras i par
Examination 4 stycken hemtenter varav en
inkluderar en intervju (se Itslearning)
MOTSVARAR 100 POÄNG

Varje hemtent utom en (10 p) motsvarar 30 p

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt:

Vitsord 5: 90-100 p
Vitsord 4: 80-89 p
Vitsord 3: 70-79 p
Vitsord 2: 60-69 p
Vitsord 1: 45-59 p
Underkänd: 0-44p

FÖR GODKÄNDT VITSORD KRÄVS 45 POÄNG

P står för poäng.
Således är minimikravet för att klara kursen 45
poäng

Alla uppgifter för kursen bör vara inlämnade
senast i slutet av perioden.

Lärare

  • Löv Monica
  • Träskman Tomas

Examinator

Träskman Tomas

Antal kursplatser

Ingen begränsning (50 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-12-16 till 2023-01-10

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-02-01 13:15 - 15:00 F249 Trender i konst och kultur Träskman Tomas
2023-03-22 13:15 - 15:00 A409 Trender i konst och kultur Träskman Tomas
2023-04-19 13:15 - 15:00 F143 Trender i konst och kultur Träskman Tomas
2023-05-15 13:15 - 15:00 F365 Trender i konst och kultur https://reinherit-hub.eu/applications/ Träskman Tomas
Ådahl Susanne

Kurs och studieplanssökning