Kursens undervisningsperiod

2 (2022-10-24 till 2022-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

B. BEGREPPSLIG- OCH HANTVERKSMÄSSIG KOMPETENS inom Film och Media
C. KOMPETENSEN KRITISK OCH ANALYTISK MEDIABRANSCHKÄNNEDOM
D. KOMPETENSEN PROFESSIONELL SAMVERKAN inom kulturfältet

Läranderesultat

Kunskap
Du
-kan arbeta i olika typer av grupper
-hanterar olika tekniker för att kommunicera önskat budskap
-förstår hur du visualiserar och presenterar idéer klart och tydligt

Färdighet
Du
-kan planera, genomföra och framföra presentationer
-kan arbeta kreativt och analytiskt i grupp med givna uppdrag
-kan göra reserach och motivera dina val

Förhållningssätt
Du
-bidrar till en positiv gruppanda och inkluderar dina gruppmedlemmar i arbetet
-respekterar dina gruppmedlemmarnas idéer och uppmuntrar dem i sitt arbete
-kommunicerar och är proaktiv för att gruppen når de gemensamma målen

Innehåll

1. Grupparbete
2. Brainstorming
3. Kreativa övningar
4. Presentationer

Förkunskaper

Inga.

Kursen ersätter följande kurser

-

Mer information

Kommunikationen i kursen sker via Itslearning. Studenten förväntas följa upp Itslearning för att hållas uppdaterad gällande möjliga förändringar.

Litteratur

Meddelas vid kursstart.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 35 timmar
  • Praktiska övningar - 50 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 50 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

För godkänd kurs krävs genomförda uppgifter och avslutade projekt samt närvaro 80%.

Examination 1: Avslutade projekt 40%
Examination 2: Uppgifter och presentationer 20%
Examination 3: Deadliner 20%
Examination 4: Närvaro 20%

Vikten ligger på utfört arbete enligt angiven deadline. Frånvaro utan anmälan drar ner på vitsordet även om alla uppgifter är inlämnade inom utsatt tid.

Lärare

Törnqvist Jutta

Examinator

Törnqvist Jutta

Antal kursplatser

Ingen begränsning (14 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-10-17 till 2022-10-30

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-10-31 13:15 - 16:00 A303 Pitcha din idé Törnqvist Jutta
2022-11-01 13:15 - 16:00 Pitcha din idé https://arcada.zoom.us/j/61382725938?pwd=bTA3ek9QL3lOekgwNi92T2ZBMWViQT09 Törnqvist Jutta
2022-11-03 13:15 - 16:00 A303 Pitcha din idé Törnqvist Jutta
2022-11-14 13:15 - 16:00 A303 Pitcha din idé Törnqvist Jutta
2022-11-15 13:15 - 16:00 Pitcha din idé https://arcada.zoom.us/j/61382725938?pwd=bTA3ek9QL3lOekgwNi92T2ZBMWViQT09 Törnqvist Jutta
2022-11-17 13:15 - 16:00 A303 Pitcha din idé Törnqvist Jutta
2022-11-28 13:15 - 16:00 Pitcha din idé https://arcada.zoom.us/j/61382725938?pwd=bTA3ek9QL3lOekgwNi92T2ZBMWViQT09 Törnqvist Jutta
2022-11-29 09:15 - 16:00 A309 Pitcha din idé https://arcada.zoom.us/j/61382725938?pwd=bTA3ek9QL3lOekgwNi92T2ZBMWViQT09 Törnqvist Jutta
2022-12-12 13:15 - 16:00 A303 Pitcha din idé https://arcada.zoom.us/j/61382725938?pwd=bTA3ek9QL3lOekgwNi92T2ZBMWViQT09 Törnqvist Jutta
2022-12-13 13:15 - 16:00 Pitcha din idé https://arcada.zoom.us/j/61382725938?pwd=bTA3ek9QL3lOekgwNi92T2ZBMWViQT09 Törnqvist Jutta
2022-12-15 13:15 - 16:00 A303 Pitcha din idé https://arcada.zoom.us/j/61382725938?pwd=bTA3ek9QL3lOekgwNi92T2ZBMWViQT09 Törnqvist Jutta

Kurs och studieplanssökning