Kursens undervisningsperiod

4 (2023-03-20 till 2023-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

D. KOMPETENSEN PROFESSIONELL SAMVERKAN inom kulturfältet
B. BEGREPPSLIG- OCH HANTVERKSMÄSSIG KOMPETENS inom Film och Media
C. KOMPETENSEN KRITISK OCH ANALYTISK MEDIABRANSCHKÄNNEDOM
A. KREATIVITET

Läranderesultat

Kunskap
Du
-kan jobba med koncept och utveckla idéer till genomtänkta helheter eller prototyper färdiga att pitchas till en kund
-känner igen kritiska delar i processen från idé till koncept och kan aktivt driva projektet vidare
-jobbar kreativt i team och bär ansvar för dina uppgifter och gruppens välmående
-har förståelse för kundens behov och kan tänka målgruppscentrerat

Färdighet
Du
-kan jobba med konceptplanering på basen av given brief
-vet hur du skall organisera arbetet för att uppnå det gemensamma målet
-kan göra professionella, säljande presentationer
-kan skapa prototyper och paketera produktionen till en fungerande helhet

Förhållningssätt
Du
-bidrar till en positiv gruppanda och inkluderar dina gruppmedlemmar i arbetet
-respekterar dina gruppmedlemmarnas idéer och uppmuntrar dem i sitt arbete
-kommunicerar och är proaktiv för att gruppen når de gemensamma målen
-arbetar målmedvetet med dina uppgifter och tar den roll som behövs för att arbetet går vidare.

Innehåll

1. Grupparbete
2. Kundrelaterat arbete med existerande varumärke/tjänst
3. Målgrupper
4. Brainstorming
5. Från idé till koncept
6. Projektledning
7. Presentationer

Förkunskaper

Inga.

Mer information

Kommunikationen i kursen sker via Itslearning och valt kommunikationsverktyg (Slack/ Discord). Studenten förväntas följa upp Itslearning och Slack/ Discord för att hållas uppdaterad gällande möjliga förändringar.

Litteratur

Meddelas vid kursstart.

Studieaktiviteter

 • Individuell handledning och grupphandledning - 50 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 85 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Under kursen bedöms gruppernas idéer och presentationer av branschfolket och kunderna. Studentens prestation såsom aktivitet, grupparbetesförmåga samt kommunikationsförmåga bedöms av examinatorn.

För godkänd kurs krävs avslutade projekt (pitch) samt närvaro 80%.

Examination 1: Avslutade projekt 40%
Examination 2: Uppgifter och presentationer 20%
Examination 3: Deadliner 20%
Examination 4: Närvaro 20%

Vikten ligger på utfört arbete enligt angiven deadline. Frånvaro utan anmälan drar ner på vitsordet även om alla uppgifter är inlämnade inom utsatt tid.

Lärare

 • Sammander Arash
 • Törnqvist Jutta

Examinator

Törnqvist Jutta

Antal kursplatser

Ingen begränsning (14 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2023-03-06 till 2023-03-19

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-03-20 10:30 - 13:00 Koncept design https://arcada.zoom.us/j/606469648?pwd=ZDFjZGFYcy9IREFKVzJXYklsRm12QT09 Törnqvist Jutta
2023-03-23 09:15 - 13:00 Koncept design https://arcada.zoom.us/j/606469648?pwd=ZDFjZGFYcy9IREFKVzJXYklsRm12QT09 Törnqvist Jutta
2023-03-27 09:15 - 13:00 A303 Koncept design Törnqvist Jutta
2023-03-30 09:00 - 12:45 Koncept design https://arcada.zoom.us/j/606469648?pwd=ZDFjZGFYcy9IREFKVzJXYklsRm12QT09 Törnqvist Jutta
2023-04-03 09:15 - 13:00 Koncept design Törnqvist Jutta
2023-04-06 09:15 - 13:00 Koncept design https://arcada.zoom.us/j/606469648?pwd=ZDFjZGFYcy9IREFKVzJXYklsRm12QT09 Törnqvist Jutta
2023-04-13 09:15 - 13:00 A303 Koncept design Törnqvist Jutta
2023-04-17 09:15 - 13:00 A303 Koncept design Törnqvist Jutta
2023-04-20 09:15 - 13:00 Koncept design https://arcada.zoom.us/j/606469648?pwd=ZDFjZGFYcy9IREFKVzJXYklsRm12QT09 Törnqvist Jutta
2023-04-21 14:30 - 16:30 A303 Koncept design Törnqvist Jutta
2023-05-04 12:00 - 13:00 A303 Koncept design Törnqvist Jutta
2023-05-04 13:00 - 15:00 Koncept design Törnqvist Jutta
2023-05-08 09:15 - 13:00 Koncept design https://arcada.zoom.us/j/606469648?pwd=ZDFjZGFYcy9IREFKVzJXYklsRm12QT09 Törnqvist Jutta
2023-05-11 09:15 - 13:00 Koncept design Zoom Törnqvist Jutta
2023-05-15 09:15 - 13:00 Koncept design HANDLEDNING på https://arcada.zoom.us/j/606469648?pwd=ZDFjZGFYcy9IREFKVzJXYklsRm12QT09 Törnqvist Jutta
2023-05-22 09:15 - 13:00 Koncept design https://arcada.zoom.us/j/606469648?pwd=ZDFjZGFYcy9IREFKVzJXYklsRm12QT09 Törnqvist Jutta
2023-05-29 09:15 - 13:00 A303 Koncept design Törnqvist Jutta

Kurs och studieplanssökning