Kursens undervisningsperiod

2 (2022-10-24 till 2022-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

B. BEGREPPSLIG- OCH HANTVERKSMÄSSIG KOMPETENS inom Film och Media
A. KREATIVITET
F. FORSKNING och UTVECKLING

Läranderesultat

Kunskap
Du
-förstår dig på grunderna i projektledning som driver produktionen framåt
-fördjupar sin kunskaper och breddar din praktiska erfarenhet inom det valda ämnet
-förstår sambandet mellan teori och praktiskt arbete
-kan utföra forsknin i teoretiska frågeställningar som för det praktiska arbetet vidare
-är förmögen att arbeta med storskaliga projekt mot ett konkret mål

Färdighet
Du
-kan planera ditt projekt och använda verktyg för hantering av projektet
-kan kommunicera och rapportera projektets framskridande
-kan planera dina arbetsuppgifter och allokera din tid enligt behov
-hittar lösningar och kan lösa problem på egen hand eller under handledning

Förhållningssätt
Du
-är självdrivande och ansvarstagande i ditt projekt eller i den roll du har i en gemensam produktion
-kan ta tag i problem och känna igen potentiella utmaningar på förhand
-förstår att dagens medie och kulturbranch kräver både ett specialkunnande men också en bred kännedom om hur förmedla sitt budskap i dagens distributionslandskap
-förstår att kvalitet är det som lever längst

Förkunskaper

Produktion i Broadcastmiljö eller motsvarande
kunskaper.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 10 timmar
  • Praktiska övningar - 40 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 85 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Arbetsdagbok.
Leverarad produkt.

Lärare

  • Ahonen Mirko
  • Törnqvist Jutta

Examinator

Ahonen Mirko

Antal kursplatser

Ingen begränsning (16 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-10-10 till 2022-11-06

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-10-25 13:15 - 16:00 A303 Utvecklingsprojekt inom Online Media Ahonen Mirko
2022-11-02 13:15 - 16:00 A303 Utvecklingsprojekt inom Online Media Ahonen Mirko
2022-11-09 13:15 - 16:00 A303 Utvecklingsprojekt inom Online Media Ahonen Mirko
2022-11-16 13:15 - 16:00 A303 Utvecklingsprojekt inom Online Media Ahonen Mirko
2022-11-22 13:15 - 16:00 A303 Utvecklingsprojekt inom Online Media Ahonen Mirko
2022-11-29 13:15 - 16:00 A303 Utvecklingsprojekt inom Online Media Ahonen Mirko
2022-12-13 13:15 - 16:00 A303 Utvecklingsprojekt inom Online Media Ahonen Mirko

Kurs och studieplanssökning