Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2023-01-01 till 2023-03-19)
 • 4 (2023-03-20 till 2023-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att både fördjupa sin kunskap och bredda sin praktiska erfarenhet. Studenterna har möjlighet att välja som slutproduktion mellan spel, fiktion, dokumentär, online berättande, eller en kombination av dessa, något crossmedialt. Kursen ger möjlighet att fördjupa sig inom sin inriktning men ger också möjlighet till att experimentera mellan dessa områden. Produktionen kan bli en examensproduktion vilket betyder en ingående forskning i ett specifikt ämne. I praktiken kan studenten genom slutproduktionen forska i frågeställningar som studenten fördjupar sig i under den skriftliga examensarbetsprocessen. Grunden för det skriftliga arbetet läggs under kursen Kunskapsutveckling och slutproduktionen och den skriftliga examensuppsatsen framskrider parallelt.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten vara förmögen att arbeta med storskaliga projekt, arbeta mot ett mål (möjligen med studenter även från andra avdelningar och inriktningar) och förstå att dagens medie och kulturbranch kräver både ett specialkunnande men också en bred kännedom om hur förmedla sitt budskap i dagens distributionslandskap. Att förstå att kvalitet är det som lever längst.

Innehåll

Kursen är en studentdriven produktionsinriktad kurs. Produktionen kan vara del av en fiktiv kortfilm eller dokumentär, ett spel, ett online projekt eller något crossmedialt.

Förkunskaper

Grundstudier i Online Media eller en klar projektidé samt tekniska kunskaper att genomföra projektet.

Mer information

Obligatorisk närvaro vid handledningstillfällen, pitch tillfällen och utvärdering samt under produktionsprocessen.

Litteratur

Kurslitteratur ges på basen av produktionerna.

Studieaktiviteter

 • Individuell handledning och grupphandledning - 50 timmar
 • Praktiska övningar - 70 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 100 timmar
 • Självstudier - 50 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten har en utgiven ansvarsfunktion i en produktion. Handledningstillfällena under hela produktionsprocessen med inriktningsansvarig lärare tas också i beaktande i bedömningen av kursen. I samband med den färdiga produktionen överlämnar studenten en skriftlig reflektion över vad som varit den stora utmaningen under processen utifrån den egna inriktningen. Reflektionen skrivs enligt given mall som finns på Itslearning och lämnas in på given plats på Itslearning.

Bedömningsgrunder för kursen Slutproduktion:
-En bedömning av kursaktivitet; deltagande under handledningstillfällen samt projekthantering.
-En bedömning av studentens ansvarsroll och drivkraft inom produktionen; idéer, inspiration, individuellt arbete.
-En bedömning av produktionen utifrån studentens inriktning; initiativtagande, problemlösning.
-Kommunikation; Reflektionen (slutrapport) samt veckovis rapportering och kommunikation med involverad lärare.
-En bedömning av produktionen som helhet.

Bedömningen av studenterna görs gemensamt av involverade lärare.

Lärare

 • Ahonen Mirko
 • Sammander Arash
 • Törnqvist Jutta

Examinator

Törnqvist Jutta

Antal kursplatser

Ingen begränsning (13 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-12-19 till 2023-01-08

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-01-12 09:15 - 12:00 A311 Slutproduktion - Online media Törnqvist Jutta
2023-01-16 09:15 - 12:30 A311 Slutproduktion - Online media Törnqvist Jutta
2023-01-19 09:15 - 13:00 Slutproduktion - Online media https://arcada.zoom.us/j/497510918?pwd=OTRnU0tSUWx6TkNONWhsNlhaelFsUT09 Törnqvist Jutta
2023-01-23 09:15 - 12:00 Slutproduktion - Online media
2023-01-26 09:15 - 13:00 Slutproduktion - Online media https://arcada.zoom.us/j/497510918?pwd=OTRnU0tSUWx6TkNONWhsNlhaelFsUT09 Törnqvist Jutta
2023-01-30 13:15 - 15:00 A303 Final Project - Online Media Sammander Arash
2023-02-02 09:15 - 13:00 Slutproduktion - Online media https://arcada.zoom.us/j/497510918?pwd=OTRnU0tSUWx6TkNONWhsNlhaelFsUT09 Törnqvist Jutta
2023-02-06 09:15 - 13:00 Slutproduktion - Online media https://arcada.zoom.us/j/497510918?pwd=OTRnU0tSUWx6TkNONWhsNlhaelFsUT09 Törnqvist Jutta
2023-02-09 10:15 - 13:00 A309 Slutproduktion - Online media Törnqvist Jutta
2023-02-13 09:15 - 13:00 Slutproduktion - Online media https://arcada.zoom.us/j/497510918?pwd=OTRnU0tSUWx6TkNONWhsNlhaelFsUT09 Törnqvist Jutta
2023-02-16 09:15 - 13:00 A303 Slutproduktion - Online media Törnqvist Jutta
2023-02-20 09:15 - 12:00 Slutproduktion - Online media https://arcada.zoom.us/j/497510918?pwd=OTRnU0tSUWx6TkNONWhsNlhaelFsUT09 Törnqvist Jutta
2023-02-22 13:15 - 15:00 A303 Slutproduktion - Online media https://arcada.zoom.us/j/497510918?pwd=OTRnU0tSUWx6TkNONWhsNlhaelFsUT09 Ahonen Mirko
2023-02-27 09:15 - 13:00 Slutproduktion - Online media https://arcada.zoom.us/j/497510918?pwd=OTRnU0tSUWx6TkNONWhsNlhaelFsUT09 Törnqvist Jutta
2023-03-02 10:15 - 13:00 A303 Slutproduktion - Online media Törnqvist Jutta
2023-03-06 09:15 - 13:00 Slutproduktion - Online media https://arcada.zoom.us/j/497510918?pwd=OTRnU0tSUWx6TkNONWhsNlhaelFsUT09 Törnqvist Jutta
2023-03-09 09:15 - 13:00 A303 Slutproduktion - Online media Ahonen Mirko
2023-03-21 13:15 - 15:00 Final Project - Online Media https://arcada.zoom.us/j/497510918?pwd=OTRnU0tSUWx6TkNONWhsNlhaelFsUT09 Sammander Arash
2023-03-23 13:15 - 15:00 A303 Slutproduktion - Online media Hybrid. A303 + https://arcada.zoom.us/j/497510918?pwd=OTRnU0tSUWx6TkNONWhsNlhaelFsUT09 Ahonen Mirko
2023-03-28 13:15 - 15:00 Final Project - Online Media https://arcada.zoom.us/j/497510918?pwd=OTRnU0tSUWx6TkNONWhsNlhaelFsUT09 Sammander Arash
2023-03-29 13:15 - 15:00 A303 Slutproduktion - Online media Törnqvist Jutta
2023-03-30 13:15 - 15:00 A303 Slutproduktion - Online media Hybrid: A303 + https://arcada.zoom.us/j/497510918?pwd=OTRnU0tSUWx6TkNONWhsNlhaelFsUT09 Ahonen Mirko
2023-04-04 13:15 - 15:00 Final Project - Online Media https://arcada.zoom.us/j/497510918?pwd=OTRnU0tSUWx6TkNONWhsNlhaelFsUT09 Sammander Arash
2023-04-05 13:15 - 15:00 Slutproduktion - Online media https://arcada.zoom.us/j/497510918?pwd=OTRnU0tSUWx6TkNONWhsNlhaelFsUT09 Törnqvist Jutta
2023-04-06 13:15 - 15:00 A303 Slutproduktion - Online media BARA PÅ ZOOM! https://arcada.zoom.us/j/497510918?pwd=OTRnU0tSUWx6TkNONWhsNlhaelFsUT09 Ahonen Mirko
2023-04-11 13:15 - 15:00 Final Project - Online Media https://arcada.zoom.us/j/497510918?pwd=OTRnU0tSUWx6TkNONWhsNlhaelFsUT09 Sammander Arash
2023-04-12 13:15 - 15:00 Slutproduktion - Online media https://arcada.zoom.us/j/497510918?pwd=OTRnU0tSUWx6TkNONWhsNlhaelFsUT09 Törnqvist Jutta
2023-04-13 13:15 - 15:00 A303 Slutproduktion - Online media Hybrid: A303 + https://arcada.zoom.us/j/497510918?pwd=OTRnU0tSUWx6TkNONWhsNlhaelFsUT09 Ahonen Mirko
2023-04-18 13:15 - 15:00 Final Project - Online Media https://arcada.zoom.us/j/497510918?pwd=OTRnU0tSUWx6TkNONWhsNlhaelFsUT09 Sammander Arash
2023-04-19 13:15 - 15:00 A303 Slutproduktion - Online media Törnqvist Jutta
2023-04-20 13:15 - 15:00 A303 Slutproduktion - Online media Hybrid: A303 + https://arcada.zoom.us/j/497510918?pwd=OTRnU0tSUWx6TkNONWhsNlhaelFsUT09 Ahonen Mirko
2023-04-27 13:15 - 15:00 A303 Slutproduktion - Online media Hybrid: A303 + https://arcada.zoom.us/j/497510918?pwd=OTRnU0tSUWx6TkNONWhsNlhaelFsUT09 Ahonen Mirko
2023-05-02 13:15 - 15:00 Final Project - Online Media https://arcada.zoom.us/j/497510918?pwd=OTRnU0tSUWx6TkNONWhsNlhaelFsUT09 Sammander Arash
2023-05-03 13:15 - 15:00 A303 Slutproduktion - Online media Törnqvist Jutta
2023-05-04 13:15 - 15:00 A303 Slutproduktion - Online media Hybrid: A303 + https://arcada.zoom.us/j/497510918?pwd=OTRnU0tSUWx6TkNONWhsNlhaelFsUT09 Ahonen Mirko
2023-05-09 13:15 - 15:00 Final Project - Online Media https://arcada.zoom.us/j/497510918?pwd=OTRnU0tSUWx6TkNONWhsNlhaelFsUT09 Sammander Arash
2023-05-10 13:15 - 15:00 A303 Slutproduktion - Online media Törnqvist Jutta
2023-05-11 13:15 - 15:00 A303 Slutproduktion - Online media Hybrid: A303 + https://arcada.zoom.us/j/497510918?pwd=OTRnU0tSUWx6TkNONWhsNlhaelFsUT09 Ahonen Mirko
2023-05-16 13:15 - 15:00 Final Project - Online Media https://arcada.zoom.us/j/497510918?pwd=OTRnU0tSUWx6TkNONWhsNlhaelFsUT09 Sammander Arash
2023-05-17 13:15 - 15:00 A303 Slutproduktion - Online media Törnqvist Jutta
2023-05-23 13:15 - 15:00 Final Project - Online Media https://arcada.zoom.us/j/497510918?pwd=OTRnU0tSUWx6TkNONWhsNlhaelFsUT09 Sammander Arash
2023-05-24 09:15 - 15:00 A309 Slutproduktion - Online media Ahonen Mirko
Sammander Arash
Törnqvist Jutta

Kurs och studieplanssökning