Kursens undervisningsperiod

2 (2022-10-24 till 2022-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

De övergripande kompetensmålen är agil projektledning

Hållbarhetsmålen som är i fokus är 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 och 12

Läranderesultat

Kunskap

Du känner till olika projektledningsverktyg och kan använda dem på ett agilt sätt.

Färdighet
Du kan göra upp projektplaner för olika
produktioner inom den kreativa branschen. Du gör uppföljningar och är en aktiv del av processen. Du kan orientera dig i olika roller inom olika projektgrupper inom den kreativa sektorn.

Förhållningssätt

Du är flexibel och lyhörd för de kreativa processerna och har en nyfikenhet och
vill prova nya lösningar.

Innehåll

Praktiskt utfört arbete i ett projekt ca 320h.
Studenter och examinator möts regelbundet under
praktiken. Studenterna presenterar sina projekt
för varandra i slutet av kursen. Som en del av
Yrkespraktik 1 skall kursdeltagarna även producera
ett seminarium där projekten presenteras för andra
studerande/personal på Arcada samt externa parter.

En del av det praktiska arbetet är ett samarbetsprojekt tillsammans med Kvarteret Victoria, en pilot för fortsatt samarbete.

Förkunskaper

Kursen i projekthantering fungerar som
förberedande kurs inför Yrkespraktik 1.
Kursdeltagaren behöver ha en projektplan från
kursen i projekthantering och Yrkespraktik 1
skall innehålla ett projekt.

Kursen ersätter följande kurser

Icke relevant

Litteratur

Referenser från projektplanen

Studieaktiviteter

  • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
  • Seminarier - 10 timmar
  • Rapport och förberedande arbete - 55 timmar
  • Praktik - 320 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 405 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 405 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Projektrapport

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer: Rapport samt en
presentation vid ett slutseminarium som
studenterna själva producerar.

Samarbete med Kvarteret Victoria är också ett övergripande examinationskrav.

Lärare

  • Bäck Maria
  • Silin Richard

Examinator

Silin Richard

Antal kursplatser

Ingen begränsning (11 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-10-10 till 2022-11-06

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-11-15 14:00 - 16:00 D4109 Yrkespraktik 1 Grupphandledning. Möjlighet att delta på kampus eller via zoom. Zoomlänk publiceras på itslearning. Silin Richard
2022-12-09 09:00 - 11:00 D4109 Yrkespraktik 1 Grupphandledning. Möjlighet att delta på kampus eller via zoom. Zoomlänk publiceras på itslearning. Silin Richard
2022-12-15 13:00 - 16:00 Yrkespraktik 1 Slutseminarium: KP2:s projektpresentationer. Obs! Plats: Victoriakvarteret och inte Arcada! Bäck Maria
Kiukas Carina
Löv Monica
Silin Richard

Kurs och studieplanssökning