Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2022-08-01 till 2022-10-23)
 • 2 (2022-10-24 till 2022-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

De övergripande kompetenserna ör förmedlarskap inom

den kreativa branschen samt internationellt

samarbete de globala målen: 4, 5, 8, 9, 10, 11 och

12

Läranderesultat

Kunskap

En förståelse för den "nordiska modellen" inom

kulturproduktion. Du lär dig känna de olika

stödordningarna som existerar på den nordiska

arenan.

Du inser vikten av konst och kultur i samhället

och känner till både nationella och

internationella nätverk inom kulturfältet.

Du får en inblick kring strukturerna inom det

kulturpolitiska fältet internationellt och

förståelse för skillnader geopolitiskt

Du kan tillämpar dessa kunskaper genom att göra en

stipendieansökan till en organisation som arbetar

med och för kulturutbyte

Färdighet

Du känner till centrala aktörer som arbetar med

kulturutbyte och - finansiering

Du kan planera internationella produktioner

Du kan göra en finansieringsansökan för

internationella produktioner

Du är en aktiv del av fältets framtid och kan även

förutse verksamhetsförutsättningarna och påverkar

dem också globalt

Innehåll

Kursen innehåller möjliga exkursioner, föreläsningar

och självständigt

arbete

Förkunskaper

Kurserna Kulturpolitik och kulturindustri samt

Kulturekonomi och

ledarskap

Kursen ersätter följande kurser

Kulturexport

Litteratur

Arts/Cultural Management in International Contexts

a study by Birgit Mandel:

https://www.tandemforculture.org/stories/arts Extern länk-

cultural-management-in-international-contexts/

Material som publiceras på itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 30 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 50 timmar
 • Självstudier - 140 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Ansökan enligt NKK modell

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten

avlägger följande examinationer:

1. In/Out 5/100

2. Pecha Kucha 20/100

3. Hackathon 1&2 20/100

4. Tentamen 20/100 (16.12.2022)

5. Inlämnad och godkänd ansökan: 20/100

6. Uppgifter och reflektioner under kursens gång

15/100

För godkänd kurs (vitsord 1) krävs 50/100 p

Lärare

 • Bäck Maria
 • Silin Richard
 • Ådahl Susanne

Examinator

Bäck Maria

Antal kursplatser

Ingen begränsning (26 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

DSe ARBS - uppdateras

Kursanmälningstid

2022-08-10 till 2022-09-06

Examinationsformer

 • 2022-12-16 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • 2021-12-13 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-08-30 13:00 - 14:30 B326 Internationell kulturverksamhet Introduktion till kursen       Maria Bäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61996060827?from=addon Meeting ID: 619 9606 0827 Join by SIP 61996060827@109.105.112.236 61996060827@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 619 9606 0827 Bäck Maria
Silin Richard
2022-09-14 13:00 - 15:30 A311 Internationell kulturverksamhet Gästföreläsare Tove Ekman från Pohjola-Nornden Bäck Maria
Silin Richard
2022-09-21 12:45 - 15:00 Internationell kulturverksamhet Preliminärt studiebesök Hanaholmen tillsammans med KP:n från Metropolia Bäck Maria
Silin Richard
2022-09-28 12:45 - 15:45 Internationell kulturverksamhet Studiebesök till Nordisk Kulturkontakt i Kajsaniemi tillsammans med Metropolia KP:n Bäck Maria
Silin Richard
2022-10-04 10:30 - 12:00 Internationell kulturverksamhet Gästföreläsning online - Ann-Sofie Köping https://arcada.zoom.us/j/65037672702?from=addon       Maria Bäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65037672702?from=addon Meeting ID: 650 3767 2702 Join by SIP 65037672702@109.105.112.236 65037672702@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 650 3767 2702 Bäck Maria
Silin Richard
2022-10-05 13:00 - 15:30 A311 Internationell kulturverksamhet Bäck Maria
Silin Richard
2022-10-12 13:00 - 16:00 F143 Internationell kulturverksamhet Presentation av Pecha Kucha tillsammans med Metropolia - Stora auditoriet Bäck Maria
Silin Richard
2022-10-19 13:00 - 15:30 A311 Internationell kulturverksamhet Bäck Maria
Silin Richard
2022-10-26 13:00 - 15:30 A311 Internationell kulturverksamhet Bäck Maria
Silin Richard
2022-11-02 13:00 - 15:30 A309 Internationell kulturverksamhet Bäck Maria
Silin Richard
2022-11-09 13:00 - 15:30 Internationell kulturverksamhet Panu Heiskanen från Nordisk Kulturfond besöker kursen, via Zoom från Danmark. https://arcada.zoom.us/j/64450059322 Bäck Maria
Silin Richard
2022-11-16 13:00 - 15:30 B328 Internationell kulturverksamhet Bäck Maria
Silin Richard
2022-11-23 14:00 - 15:30 Internationell kulturverksamhet Studietillfället äger rum på zoom: https://arcada.zoom.us/j/61175059332 Meeting ID: 611 7505 9332 Bäck Maria
Silin Richard
2022-11-30 13:00 - 15:30 A311 Internationell kulturverksamhet Bäck Maria
Silin Richard
2022-12-07 13:00 - 15:30 A311 Internationell kulturverksamhet Bäck Maria
Silin Richard
2022-12-14 13:00 - 15:30 A311 Internationell kulturverksamhet Bäck Maria
Silin Richard

Kurs och studieplanssökning