Kursens undervisningsperiod

  • 1 (2022-08-01 till 2022-10-23)
  • 2 (2022-10-24 till 2022-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studenten kan kommunicera sin professionella
identitet samt

uttnyttjar och utvecklar sina nätverk professionellt

Läranderesultat

Studenten utvecklar en förmåga att synliggöra sina
kompetenser

profesionellt

Innehåll

Kursen inbegriper handledningar som t.ex. pitch-
coachning,

handledningar inför arbetsintervjuer eller vid
skrivande av

stipendieansökningar samt andra samtal som
studenten har gjort

under hela sin studietid. Studenten skall själv
boka in möjliga

handledningar.

Slutexaminationerna är:

1) Linkedin profil, eller annan professionell
portfolio som används

inom den

bransch som studenten jobbar eller ämnar jobba på.

2) reflektion enligt anvisningar på itslearning

Förkunskaper

Utförd praktik

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Ingen

Litteratur

Se itslearning

Studieaktiviteter

  • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
  • Självstudier - 115 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger
följande examinationer:

Professionell portfolio (Linkedin profil t.ex.)

Reflektion

Lärare

  • Bäck Maria
  • Grönvall John
  • Löv Monica

Examinator

Grönvall John

Antal kursplatser

Ingen begränsning (23 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

none

Kursanmälningstid

2022-08-10 till 2022-09-06

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning