Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2023-01-01 till 2023-03-19)
 • 4 (2023-03-20 till 2023-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

De övergripande kompetensmålen är marknadsföring
inom kulturbranschen

Globala mål i fokus är: 4, 5, 8, 9 och 12

Läranderesultat

Kunskap
Du känner till grunderna i marknadsföring

Färdighet
Du känner till branschens försäljnings- och
marknadsföringsmetoder

Du kan uttrycka dig i text, redaktionella texter,
marknadsföringstexter och formuleringar till olika
intressenter relevanta för branschen.

Förhållningssätt
Du är en vaken och aktiv aktör och facilitator
mellan konstnären, publiken och finansiärerna.

Innehåll

Praktisk och teoretisk genomgång av marknadsföring
och specifikt marknadsföring inom kulturbranschen.
(fria fältet) samt branding och
marknadsundersökning

Vi kommer att under vårens lopp jobba med
evenemangsproduktion i kvarteret Victoria på
Busholmen och fundera på marknadsföringen kring
evenemangen.

Förkunskaper

Inga - studieenheten är dock kopplad till
studieenheten inom evenemangs- och
festivalproduktion som går samtidigt.

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Denna studieenhets innehåll uppdateras ännu -
aktiv närvaro är en

förutsättning för inlärningsprocessen

Litteratur

Tuten, Tracy L: Principles of Marketing for a
Digital Age
https://perlego.com/book/3271690/principles-of Extern länk-
marketing-for-a-digital-age-pdf/?
utm_medium=share&utm_source=perlego&utm_campaign=s
hare-book)
Material och artiklar på itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Självstudier - 40 timmar
 • Nätbaserade - 0 timmar
 • Seminarier - 5 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination
1. Fyra st (4) Quiz á 10 p som berör
kurslitteraturen (Perloge) (40p)
2. Brandinguppgift (5p)
3. Marknadsföringsplan (30p)
4. Slutrapport över marknadsföringsåtgärder och
resultat kopplat till teori efter evenemangen (20)
5. Slutreflektion (5p)

För godkänt vitsord krävs 50 p

Lärare

Bäck Maria

Examinator

Bäck Maria

Antal kursplatser

Ingen begränsning (19 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se ARBS

Fler tillfällen bokas in för mars - maj

Kursanmälningstid

2022-12-16 till 2023-01-10

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-01-18 09:30 - 12:00 A309 Marknadsföring - konst, kultur och den kreativa branschen Bäck Maria
2023-02-01 09:30 - 12:00 A309 Marknadsföring - konst, kultur och den kreativa branschen Bäck Maria
2023-02-15 09:30 - 12:00 D4110 Marknadsföring - konst, kultur och den kreativa branschen Bäck Maria
2023-03-01 09:30 - 12:00 D4110 Marknadsföring - konst, kultur och den kreativa branschen Bäck Maria
2023-03-15 09:30 - 12:00 D4110 Marknadsföring - konst, kultur och den kreativa branschen       Maria Bäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63980777089?from=addon Meeting ID: 639 8077 7089 Join by SIP 63980777089@109.105.112.236 63980777089@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 639 8077 7089 Bäck Maria
2023-03-24 10:15 - 12:00 B325 Marknadsföring - konst, kultur och den kreativa branschen Bäck Maria
2023-03-29 09:30 - 12:00 D4110 Marknadsföring - konst, kultur och den kreativa branschen       Maria Bäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69408898656?from=addon Meeting ID: 694 0889 8656 Join by SIP 69408898656@109.105.112.236 69408898656@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 694 0889 8656 Bäck Maria
2023-04-12 09:30 - 12:00 D4110 Marknadsföring - konst, kultur och den kreativa branschen Bäck Maria
2023-04-26 09:30 - 12:00 D4110 Marknadsföring - konst, kultur och den kreativa branschen Bäck Maria
2023-05-02 13:00 - 14:30 Marknadsföring - konst, kultur och den kreativa branschen Testpublik för KP2:ornas konstrunda med Pro Artibus konst Bäck Maria
2023-05-24 09:30 - 12:00 D4110 Marknadsföring - konst, kultur och den kreativa branschen Bäck Maria
Silin Richard

Kurs och studieplanssökning