Kursens undervisningsperiod

3 (2023-01-01 till 2023-03-19)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att den studerande ska
kunna genomföra projekt med tillämpad konst.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
- kunna analysera producentens roll i
konstpedagogiska projekt
- vara medveten om de utmaningar som
sektoröverskridande arbete medför
- ha fördjupat sin förmåga att samarbeta i
mångprofessionella grupper
- känna till olika konstpedagogiska metoder som
strävar till att öka deltagarnas medvetenhet och
livskvalitet
- känna till olika konstpedagogiska metoder som
strävar till att fördjupa publikens
konstupplevelse

Innehåll

Olika former av tillämpad konst inom skola, vård,
samhällsgrupper, företag etc. Teori och praktiska
projekt.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Icke relevant

Mer information

Se Itslearning

Litteratur

P. Koskenniemi: Osallistava teatteri

S. Urist Green: You are an artist

M. Prendergast, J. Saxton: Applied Theatre -
International Case Studies and Challenges for

Practice
Artiklar
Itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 40 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 15 timmar
 • Självstudier - 20 timmar
 • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

Examination 1: Skriftlig uppgift
Examination 2: Tillämpat konstprojekt
Examination 3: Seminarium
Examination 4: Skriftlig rapport

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt:
1) 25 %
2) 25 %
3) 25 %
4) 25 %

Dessutom ska den studerande få godkänt i studiehelhetens alla andra examinationer (t.ex. rapporter över läst litteratur, deltagande i studiebesök) för att komma igenom studiehelheten.

Lärare

Molin Sofia

Examinator

Molin Sofia

Antal kursplatser

Ingen begränsning (24 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se ARBS

Kursanmälningstid

2022-12-16 till 2023-01-10

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-01-12 15:00 - 16:00 Tillämpad konst Tillämpad konst kickoff på Zoom Molin Sofia
2023-01-13 10:00 - 12:00 Tillämpad konst Besök på Luckan, verkstad i Tillämpad konst Molin Sofia
2023-01-20 13:00 - 15:00 B327 Tillämpad konst Undervisning på campus Träff i B327, förflyttning till A311 Molin Sofia
2023-01-20 13:00 - 15:00 A311 Tillämpad konst
2023-01-24 10:00 - 14:00 B327 Tillämpad konst PLANERING (självstudier) Grupparbete Tillämpad konst Molin Sofia
2023-01-25 10:00 - 14:00 B327 Tillämpad konst PLANERING (självstudier) Grupparbete Tillämpad konst Molin Sofia
2023-01-26 10:00 - 14:00 B327 Tillämpad konst PLANERING (självstudier) Grupparbete Tillämpad konst Molin Sofia
2023-01-27 10:00 - 14:00 B327 Tillämpad konst PLANERING (självstudier) Grupparbete Tillämpad konst Molin Sofia
2023-01-30 10:15 - 12:00 B320 Tillämpad konst PRESENTATION: Tillämpad konst i vården, grupparbete uppvisning Molin Sofia
2023-01-30 13:00 - 14:00 A311 Tillämpad konst Tillämpad konst uppvisning Molin Sofia
2023-02-06 14:15 - 17:00 Publikarbete Besök på teater Viirus, föreställning och diskussion med publikarbetare Marja Vuori Molin Sofia
2023-02-07 13:00 - 15:00 Tillämpad konst Tillämpad konst på Zoom Molin Sofia
2023-02-14 10:00 - 14:00 Tillämpad konst Tillämpad konst konsultation på Zoom. OBS! Tidsbokning! Molin Sofia
2023-02-20 10:00 - 15:00 Tillämpad konst PLANERING Projektarbete Annegården Molin Sofia
2023-02-21 10:00 - 15:00 Tillämpad konst PLANERING Projekt på Annegården Molin Sofia
2023-02-22 10:00 - 15:00 Tillämpad konst PLANERING Projektarbete på Annegården Molin Sofia
2023-02-23 09:00 - 14:00 Tillämpad konst IMPLEMENTERING Projektarbete Annegården Molin Sofia
2023-02-24 09:00 - 15:00 Tillämpad konst IMPLEMENTERING Projektarbete Annegården Molin Sofia
2023-02-28 10:00 - 14:00 Tillämpad konst OBS! Studietillfälle på Zoom - Presentation + diskussion om projekten på Annegården Molin Sofia
2023-03-02 11:00 - 14:00 Publikarbete Besök på Konsthallen, träff med publikarbetare Birgitta Orava. Diskussion om PA6 Molin Sofia
2023-03-09 10:00 - 13:00 Publikarbete Kursutvärdering, outro på ZOOM Molin Sofia
2023-03-13 10:00 - 12:00 Tillämpad konst Föreläsning på Zoom, kursfeedback och outro. Diskussion om TK5: En resa Molin Sofia

Kurs och studieplanssökning