Kursens undervisningsperiod

3 (2023-01-01 till 2023-03-19)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att den studerande ska
kunna organisera och skapa publikarbete i samband
med konst- och kulturprojekt/evenemang mm.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
- vara medveten om de utmaningar som
sektoröverskridande arbete medför
- ha fördjupat sin förmåga att samarbeta i
mångprofessionella grupper
- känna till hur ett publikarbetsprojekt planeras,
genomförs och utvärderas tillsammans med drama-
instruktörer, lärare, marknadsförare och
konstnärer
- känna till hur publikarbete marknadsförs

Innehåll

Publikarbete inom teater, bildkonst, musik,
performance, muséer, dans mm.
Obligatoriska studiebesök eventuellt på egen
bekostnad

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Icke relevant

Mer information

Se Itslearning

Litteratur

Dahl-Tallgren: Publiken i huvudrollen

Roos Sjöberg: I gränslandet mellan scen och
publik.

Smyth: How to reach a broader audience

Haggren, Larsson, Nordwall och Widing (2008) Deltagarkultur. Bokförlaget Korpen

Pedagogiska material i anknytning till kultur

Artiklar
Itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 40 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 15 timmar
 • Självstudier - 20 timmar
 • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

Examination 1: Skriftlig uppgift
Examination 2: Publikarbetsprojekt
Examination 3: Seminarium
Examination 4: Skriftlig rapport

Examinationerna som ger ett vitsord väger sinsemellan på följande
sätt:
1) 25 %
2) 25 %
3) 25 %
4) 25 %

Dessutom ska den studerande få godkänt i studiehelhetens alla andra examinationer (t.ex. rapporter över läst litteratur, deltagande i studiebesök) för att komma igenom studiehelheten.

Lärare

Molin Sofia

Examinator

Molin Sofia

Antal kursplatser

Ingen begränsning (24 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se ARBS

Kursanmälningstid

2022-12-16 till 2023-01-10

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-01-10 15:00 - 16:00 Publikarbete Publikarbete kickoff på Zoom Molin Sofia
2023-01-13 13:00 - 15:00 Publikarbete Besök på Annegården Molin Sofia
2023-01-16 09:00 - 11:00 Publikarbete Drop-in konsultation kring Publikarbete för Annegården (PA2, grupparbete). På Zoom. Molin Sofia
2023-01-17 10:00 - 14:00 Publikarbete PLANERING (självstudier) Molin Sofia
2023-01-18 10:00 - 14:00 Publikarbete PLANERING (självstudier) Molin Sofia
2023-01-19 10:00 - 14:00 Publikarbete PLANERING (självstudier) Molin Sofia
2023-01-20 10:15 - 12:00 A311 Publikarbete
2023-01-20 10:15 - 12:00 B327 Publikarbete Undervisning på campus, presentation av PA2 Publikarbete för Annegården Molin Sofia
2023-01-23 17:30 - 20:00 Publikarbete Besök på Svenska Teatern Scenmåndag Molin Sofia
2023-01-25 11:00 - 13:30 Publikarbete Föreläsning på Luckan, kulturproducentoch forskare i publikarbete Pekka Saarikorpi. Gör själv anmälan! Molin Sofia
2023-01-31 10:30 - 14:00 Publikarbete Publikarbete, föreläsning på Zoom Besök av publikarbetare Noona Leppinen från Svenska Teatern Molin Sofia
2023-02-03 10:00 - 12:00 Publikarbete Besök på Kiasma, träff med publikarbetare Minna Raitmaa i aulan klockan 10:00. KOM I TID!Träffen/föreläsningen 10-11:00 på svenska. Molin Sofia
2023-02-09 10:15 - 14:00 A211 Publikarbete Molin Sofia
2023-02-16 10:00 - 14:00 D4110 Publikarbete Molin Sofia
2023-02-20 17:30 - 20:00 Publikarbete Svenska Teatern Scenmåndag - boka din plats själv du som inte deltog förra gången! Molin Sofia
2023-03-06 14:15 - 17:00 Publikarbete Föreställning på Viirus + träff med publikarbetare Marja Vuori Molin Sofia

Kurs och studieplanssökning