Kursens undervisningsperiod

4 (2023-03-20 till 2023-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kulturpolitik och -arv

De globala målen: 5, 8, 9, 16 och 17

Läranderesultat

EKunskap
- känner du till den offentliga kultursektorns
struktur, dess aktörer och beslutsprocesser
- är du förtrogen med de viktigaste
kulturpolitiska strategierna och deras betydelse
- känner till de centrala frågeställningarna inom
kulturarvssektorn
- känner du till de huvudsakliga teorierna samt de
praktiska multidisciplinära nätverken inom det
kulturpolitiska området
Förhållningssätt
- du förstår möjligheterna till samarbete med
olika sektorer inom den offentliga sektorn som
stödjer kulturen
- du identifierar möjligheterna till lobbande i
kulturpolitiken

Innehåll

Kulturproducenten och kulturpolitiken

Som kulturproducent hamnar du ofta i en situation
där din festival, ditt evenemang, din
teaterproduktion osv. vägs mot andra
investeringar. I t.ex. Sitras Vision för

Finland som du hittar här

http://www.sitra.fi/julkaisu/2014/visio-suomelle Extern länk

räknas upp ett

tjugotal nyckelord för framtiden.

Hur stint man en stirrar så hittar du inga ord som

nämner ?konst,

kultur eller kreativitet?. Detta beror inte på att

människor skulle sluta

lyssna på musik, gå på festivaler, titta på

youtube, skapa konst, osv i framtiden. Det beror
helt enkelt på att konst &
kultur inte setts som
en del av politiken. Inte i alla fall en särdeles
väsentlig del.

Din uppgift som framtida kultur/mediaproffs är att

synliggöra konsten,

media och kulturen i samhället. Om en politiker

frågar dig frågor som

"vad är kultur", "Varför är konst viktigt?", måste

du ha ett

övertygande svar på det. Du måste känna till

kärnan i din verksamhet

och kunna argumentera för kulturen.

Kursens upplägg:

Kursen börjar med att du utvecklar din kännedom om

aktuella trender i kulturpolitiken och

kulturpolitisk debatt.

Dag 1-3.

Inlärningsmål:

Du:

- utvecklar en insikt om hur konst och kreativitet

hanterats kulturpolitiskt både nationellt och

internationellt

-utvecklar en insikt om hur man arbetat med nya

businessmodeller

för konst

- lär dig centrala begrepp för kulturpolitiken

- deltar i seminarier kring kultur och

kulturpolitik

To do:

Du:

- läser texter för de olika dagarnas

närstudietillfälle

- Du utvecklar din förmåga att debattera sådana

ämnen som du, eller

någon annan anser vara centrala för

kulturpolitiken och eller

samhället.

Uppgifter:

1. Finlandsvenskkulturpolitik

2. Internationell kulturpolitik

3. Min hemtent

4. Presentation på kurseminarium

5. Kulturarv

6) Aktivitet

Förkunskaper

inga

Kursen ersätter följande kurser

Kulturpolitik 1& 2

Mer information

None

Litteratur

Litteratur i itslearning i samband med uppgifter

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 55 timmar
  • Självstudier - 50 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

4 helheter

Uppgift 1&2) Kulturpolitisk debatt, muntlig &

skriftlig presentation (20

p)

Uppgift 3) Hemtent individuell del (30 p)

Uppgift 4) Seminarium (20 p)

Uppgift 5) Kulturarv

workshops (20 p)

Uppgift 5) Activity (10 p)

Vitsord 5: 90-100 p

Vitsord 4: 80-89 p

Vitsord 3: 70-79 p

Vitsord 2: 60-69 p

Vitsord 1: 50-59 p

Underkänd: 0-49 p

P står för poäng.

Således är minimikravet för att klara kursen 50

poäng som man erhållit från alla 5 helheter eller

minimi 3 helheter.

Bedömningskriterier på asta i samband med

uppgifterna.

Lärare

  • Träskman Tomas
  • Ådahl Susanne

Examinator

Träskman Tomas

Antal kursplatser

Ingen begränsning (15 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2023-03-06 till 2023-04-02

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-03-14 10:00 - 12:00 D4109 Kulturpolitik och kulturarv Ådahl Susanne
2023-03-15 09:30 - 11:30 B327 Kulturpolitik och kulturarv Träskman Tomas
2023-03-21 10:00 - 12:30 Kulturpolitik och kulturarv Studiebesök på SLS (Svenska litteratursällskapet), vi träffas vid ingången. Riddaregatan 5, huvudingången finns på gatunivå på Kyrkogatans sida. Träskman Tomas
Ådahl Susanne
2023-03-24 10:00 - 13:00 Kulturpolitik och kulturarv Vi träffas vid Helinä Rautavaara etnografiska museum klo 10 i Esbo, Brogatan 11, ankomst instruktioner finns här (skrolla ner): https://www.helinamuseo.fi/tule-meille/aukiolo-ja-saapuminen Träskman Tomas
Ådahl Susanne
2023-03-28 10:00 - 12:00 D4109 Kulturpolitik och kulturarv Ådahl Susanne
2023-03-29 13:15 - 15:00 B327 Kulturpolitik och kulturarv Träskman Tomas
2023-04-04 10:00 - 12:00 A409 Kulturpolitik och kulturarv Vi träffas på Arcada i klassen, men fortsätter sedan ut. Klä er enligt väder. Ådahl Susanne
2023-04-18 10:00 - 12:00 D4109 Kulturpolitik och kulturarv Ådahl Susanne
2023-04-19 09:30 - 11:30 B326 Kulturpolitik och kulturarv Träskman Tomas
2023-05-02 13:00 - 14:30 Kulturpolitik och kulturarv Ådahl Susanne
2023-05-22 13:00 - 15:00 B327 Kulturpolitik och kulturarv Träskman Tomas

Kurs och studieplanssökning