Kursens undervisningsperiod

3 (2023-01-01 till 2023-03-19)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

De övergripande kompetensmålen är kreativitet och
innovation.

De hållbara målsättningarna är 4, 5, 8, 9, 10 och
12 (beskrivning av målen finns här:
https://um.fi/agenda-2030-de-globala-malen-for Extern länk-
hallbar-utveckling)

Läranderesultat

Kunskap

Du kan designa och implementera ekonomiskt
försvarbara och kundorienterade produkter och
tjänster. Du förstår vikten av innovation och
utveckling som en del av den kreativa branschens
aktiviter.

Färdigheter

Du använder dig av service- och socialdesign då du
utvecklar koncept för den kreativa branschen

Förhållningssätt

Du är öppen och nyfiken och ser framåt med social,
ekonomisk, ekologisk, etisk och kulturell hållbar
utveckling i tankarna

Innehåll

Kursen görs projektifierat
Under kursens gång arbetar studenten med olika
perspektiv på produktifiering och
kommersialisering av konst och kultur.

Studenterna arbetar med utvecklande av service
design koncept för en internationell tävling (RSA)

Ovan nämnda koncept görs i grupper om ca 2-3
studenter

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Under studieenheten kommer deltagarna att arbeta
kring en internationell designtävling
(https://www.thersa.org/student-design-awards Extern länk)
Tävlingen som är en central del av kursen är på
engelska, vilket innebär att det mesta av materialet
skall produceras på engelska

Litteratur

itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 70 timmar
 • Självstudier - 35 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Presentation/pitch om SDA-projektet

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

1) Genomför en av de briefer son presenteras i
början av kursen för RSA:s Student Design Award
(1-3 personer)
2) reflektionsdagbok
3) Uppgifter på itslearning och i klass (material
från kursen)

Poängsättning för de olika delarna är:
1 = 50 p
2 = 10 p
3 = 40 p

De två bästa briefarna för SDA belönas med
möjlighet att delta i tävlingen - skall lämnas in
på RSA:s hemsida datum meddelas senare

För godkänt vitsord (1) krävs minini 50 p

Lärare

 • Bäck Maria
 • Ådahl Susanne

Examinator

Ådahl Susanne

Antal kursplatser

Ingen begränsning (10 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se ARBS

Kursanmälningstid

2022-12-16 till 2023-01-10

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-01-11 09:30 - 16:00 B328 Social- och servicedesign Ådahl Susanne
2023-01-18 09:30 - 16:00 B328 Social- och servicedesign Ådahl Susanne
2023-01-25 09:30 - 16:00 B328 Social- och servicedesign Ådahl Susanne
2023-02-01 09:30 - 16:00 B328 Social- och servicedesign Bäck Maria
Ådahl Susanne
2023-02-08 09:30 - 16:00 B328 Social- och servicedesign Ådahl Susanne
2023-02-15 09:30 - 16:00 A409 Social- och servicedesign Ådahl Susanne
2023-02-22 09:30 - 16:00 A409 Social- och servicedesign Ådahl Susanne
2023-03-01 12:30 - 16:00 A409 Social- och servicedesign Slutpresentation SDA Bäck Maria
Ådahl Susanne

Kurs och studieplanssökning