Kursens undervisningsperiod

3 (2023-01-01 till 2023-03-19)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Kompetens för denna studieenhet är upphovsrätt

De globala målen: 4, 8, 9 och 10

Läranderesultat

Kunskap
Du känner till upphovhsrättslagen och de olika
instanserna som bevakar och stöder inom den
kreativa branshcen.

Färdighet
Du kan tillämpa tillståndsförfaranden och i olika
produktionsuppgifter inom den kreativa branschen

Förhållningssätt
Du är en aktiv del inom den kreativa branschen

Innehåll

Upphovsrätt för de olika konstformerna samt
organisationerna
Lagstiftning kring upphovsrätt
Avtalsrätt
Creative Commons

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kursen ersätter följande kurser

Icke relevant

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 0 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 35 timmar
 • Självstudier - 65 timmar
 • Nätbaserade - 5 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Fallstudiegenomgång )

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

1. Inledningsuppgift - reflektion 10p
2. Quizz om Upphovsrättsorganisationerna - 10p
3. Avtalsrätt - kort uppgift 10p
4. Fallstudieuppgift - gruppuppgift 20p
5. Quiz print Creative Commons - 10p
6. En essä kring Remix - 10p
7. Fallstudieuppgift kring upphovsrättsfrågor -
gruppuppgift 20p
8. Slutrerlektion - 10 p

Examinationerna ger poäng enligt följande:
För att få godkänt i kursen krävs minst 50 poäng

Lärare

Bäck Maria

Examinator

Bäck Maria

Antal kursplatser

Ingen begränsning (19 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

se ARBS

Kursanmälningstid

2022-12-16 till 2023-01-10

Examinationsformer

 • 2023-03-12 - Rapporter och produktioner
 • 2023-03-16 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-01-12 13:00 - 15:30 B327 Immateriell rätt Bäck Maria
2023-01-19 13:00 - 15:30 A311 Immateriell rätt Bäck Maria
2023-01-19 14:15 - 15:30 B328 Immateriell rätt Bäck Maria
2023-01-26 13:30 - 16:00 B328 Immateriell rätt Bäck Maria
2023-02-02 13:00 - 15:30 B328 Immateriell rätt Bäck Maria
2023-02-10 10:00 - 12:30 B327 Immateriell rätt Bäck Maria
2023-02-16 13:15 - 15:45 B325 Immateriell rätt Bäck Maria
2023-02-23 13:30 - 15:30 B325 Immateriell rätt Bäck Maria
2023-03-16 13:00 - 15:30 B325 Immateriell rätt Bäck Maria

Kurs och studieplanssökning