Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2023-01-01 till 2023-03-19)
 • 4 (2023-03-20 till 2023-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Inom denna studieenhet kommer vi att fokusera på
Evenemangs- och kulturproduktione.

De globala målen som är i fokus är 4, 8, 9, 10 och
12 (information hittas här: https://um.fi/agenda Extern länk-
2030-de-globala-malen-for-hallbar-utveckling )

Utöver det skall studeranden:
- förstå de olika processerna och faserna kring
evenemangsproduktion
- utveckla färdigheter som krävs för att kunna
producera evenemang
- utveckla insikter i evenemangs- och
festivalfältet

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet har du
Kunskap

Du behärskar grunderna i att skapa
kulturevenemang. Du är förtrogen med
evenemangsproduktion och känner till grunderna för
teknisk produktion.
Du kan utnyttja digitaliseringsmöjligheterna i
produktionsprocessen på ett kritiskt sätt. Därtill
kan du planera, organisera, utvärdera och utveckla
ett evenemang och verksamheten där kring.
Du identifierar de etiska principerna som styr
kulturproduktion och förstår deras inverkan på
hållbar utveckling.

Färdighet
Efter avlagt studieenhet förstår du de olika
processerna och faserna kring evenemangsproduktion
och kan på ett grundläggande sätt redogöra för
huvudlinjerna inom evenemangs- och
festivalproduktion.
Du förstår de olika processerna och faserna kring
evenemangsproduktion och har insikter i
evenemangs- och festivalfältet.

Förhållningssätt
Du är flexibel och lyhörd för de kreativa
processerna och har en nyfikenhet och vill prova
nya lösningar.

Innehåll

Hur fungerar evenemangsproduktion i praktiken?
Hur planeras, organiseras, utvärderas och
utvecklas kulturevenemang? Under kursen går vi
igenom de olika faserna/delområdena i
evenemangsproduktion och hur man producerar
evenemang på ett framgångsrikt sätt.
Tyngdpunkten ligger på det teoretiska, som i
praktiska övningar testas och jämförs med hur det
fungerar i praktiken. Under kursen skall
kursdeltagarna (gruppvis) planera och genomföra
egna evenemang, inklusive efterarbete. Arbetet med
evenemanget kommer att bedömas och är en av
kursens examinationer.

Förkunskaper

Introduktion i kulturproduktion

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Kursens deadlines för examinationerna är absoluta
och det är obligatorisk närvaro enligt
akademins policy.

Litteratur

Litteratur, artiklar och material på itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 40 timmar
 • Självstudier - 160 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

1. Uppgifter och reflektioner under kursens gång
35/100
2. Tentamen på itslearning 14.4.2023 30/100
3. Arbete med ett evenemang 15/100
4. Utvärdering av evenemang 15/100
5. Volontärarbete på festival 27-28.5.2023 5/100

För godkänd kurs krävs 50 p. Vitsordsskalan är
enligt följande:
50-59 = 1
60-69 = 2
70-79 = 3
80-89 = 4
90-100 = 5

Lärare

 • Keto Anna
 • Silin Richard

Examinator

Bäck Maria

Antal kursplatser

Ingen begränsning (16 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-12-16 till 2023-01-10

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-01-10 09:30 - 12:30 B328 Evenemangs- och festivalproduktion Silin Richard
2023-01-17 09:30 - 12:30 B328 Evenemangs- och festivalproduktion Silin Richard
2023-01-19 09:30 - 12:00 B328 Evenemangs- och festivalproduktion Silin Richard
2023-01-24 09:30 - 12:30 B328 Evenemangs- och festivalproduktion Silin Richard
2023-01-26 09:30 - 12:00 B328 Evenemangs- och festivalproduktion Silin Richard
2023-01-31 09:30 - 12:30 B328 Evenemangs- och festivalproduktion Silin Richard
2023-02-02 09:30 - 12:00 B328 Evenemangs- och festivalproduktion Silin Richard
2023-02-07 09:30 - 12:30 B328 Evenemangs- och festivalproduktion Silin Richard
2023-02-09 09:30 - 12:00 B328 Evenemangs- och festivalproduktion Silin Richard
2023-02-14 09:30 - 12:30 B328 Evenemangs- och festivalproduktion Silin Richard
2023-02-16 09:15 - 12:00 B328 Evenemangs- och festivalproduktion Silin Richard
2023-02-21 09:30 - 12:30 B328 Evenemangs- och festivalproduktion Silin Richard
2023-02-23 09:30 - 12:00 B328 Evenemangs- och festivalproduktion Silin Richard
2023-02-28 09:30 - 12:30 B328 Evenemangs- och festivalproduktion Silin Richard
2023-03-02 09:30 - 12:00 B328 Evenemangs- och festivalproduktion Silin Richard
2023-03-07 09:30 - 12:30 B328 Evenemangs- och festivalproduktion Silin Richard
2023-03-09 09:30 - 12:00 B328 Evenemangs- och festivalproduktion Silin Richard
2023-03-14 09:30 - 12:30 B328 Evenemangs- och festivalproduktion Silin Richard
2023-03-16 09:30 - 12:00 B328 Evenemangs- och festivalproduktion Silin Richard
2023-03-21 09:30 - 12:30 B328 Evenemangs- och festivalproduktion Silin Richard
2023-03-28 09:30 - 12:30 B328 Evenemangs- och festivalproduktion Silin Richard
2023-03-30 09:30 - 12:00 B327 Evenemangs- och festivalproduktion Silin Richard
2023-04-19 12:00 - 15:00 B327 Evenemangs- och festivalproduktion Keto Anna
2023-05-23 10:00 - 12:00 A311 Evenemangs- och festivalproduktion Kursavslutning & kursutvärdering Silin Richard

Kurs och studieplanssökning