Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2022-08-01 till 2022-10-23)
 • 2 (2022-10-24 till 2022-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Övergripande kompetenser för studieenheten är
grunderna i kulturproduktion

De globala målsättningarna som är i fokus är 4, 9,
12 (målsättningarna finns beskrivna här:
https://um.fi/agenda-2030-de-globala-malen-for Extern länk-
hallbar-utveckling )

Målsättningen med kursen är att göra den
studerande förtrogen med yrket. Hen ska lära sig
se konstens och kulturens betydelse och roll i
samhället och framför allt kulturproducentens
möjligheter att vara verksam. Hen ska också
bekanta sig med olika sätt att betrakta och
definiera konst.

Läranderesultat

Kunskap

Efter avklarad studieenhet är du förtrogen med
yrket. Du känner till konstens och kulturens
betydelse och roll i samhället och framför allt
kulturproducentens möjligheter att vara verksam i
branschen

Färdighet

Du kan definiera kulturproducentens roll och
uppgifter samt har en överblick över kulturfältet

Förhållningssätt

Du är en respektfull del av kulturen ekosystem och
låter konsten och kulturen stå i centrum. Du är
flexibel och lyhörd för de kreativa proceserna.

Innehåll

Kursen består av föreläsningar och seminarier,
studiebesök, studiecirkel, diskussioner,
grupparbete, individuella studier och
presentationer.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Icke relevant

Mer information

Närmare information finns på itslearning och ges
under lektionerna.

Litteratur

Saksala, E. Tuottajan käsikirja. Like 2015;

Fridh, Jansson och Melander: Att tända en
supernova. Liber 2014

Hytti, J. (2005). Teatterituottajan opas.

Like/Rosebud books Oy;

Köping, Ann-Sofie: Varför vi utbildar Arts

managers i Kulturekonomi: Konsten att fånga

osynliga värden (Binnaz Ayata; red.) 2008.

Studentlitteratur. ISBN

9789144046983;

Tuottaja 2020 ? Hankkeen loppuraportti

Samt olika artiklar som presenteras under kursens
gång.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 15 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 5 timmar
 • Praktiska övningar - 15 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Självstudier - 20 timmar
 • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

1. Pitch 10/100
2. Quiz 10/100
3. Läsecirkel 20/100
4. Fallstudie 10/100
5. Essä 15/100
6. Volontärrapport 20/100
7. Delta i volontärarbete 5/100
8. Studiebesök till Lilla Teatern 5/100
9. Studiebesök: Scenmåndag (Svenska Teatern) 5/100

För godkänd kurs krävs 50 p. Vitsordsskalan är
enligt följande:

50-59 = 1
60-69 = 2
70-79 = 3
80-89 = 4
90-100 = 5

Lärare

 • Molin Sofia
 • Silin Richard

Examinator

Silin Richard

Antal kursplatser

Ingen begränsning (18 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-08-10 till 2022-09-06

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-08-29 12:30 - 15:30 Grunderna till kulturproduktion Rundvandring i Arabia. Vi träffas vid Lejonstatyerna utanför Arcadas huvudingång (snurrdörrarna) kl. 12.30. Kom ihåg att ha ändamålsenligt klädsel och vara på plats i tid :) Molin Sofia
Silin Richard
2022-08-30 09:30 - 12:00 A311 Grunderna till kulturproduktion Kursintro & Kurskickoff Molin Sofia
Silin Richard
2022-09-01 13:00 - 16:00 A311 Grunderna till kulturproduktion Molin Sofia
Silin Richard
2022-09-02 11:00 - 17:00 Grunderna till kulturproduktion Besök Helsinki Photo Festival på Hanaholmen under fredagen 2.9 gruppvis och bekanta er med utställningen/utställningarna där.Ni kommer att få en uppgift som ni skall arbeta med (gruppvis)
2022-09-06 09:30 - 12:30 B326 Grunderna till kulturproduktion Molin Sofia
Silin Richard
2022-09-08 09:30 - 15:30 B328 Grunderna till kulturproduktion Molin Sofia
Silin Richard
2022-09-13 18:00 - 21:30 Grunderna till kulturproduktion Teater på Lilla Teatern som provpublik Molin Sofia
Silin Richard
2022-09-16 13:00 - 15:30 B328 Grunderna till kulturproduktion Molin Sofia
Silin Richard
2022-09-21 09:30 - 12:00 B328 Grunderna till kulturproduktion Silin Richard
2022-09-26 13:00 - 15:30 A311 Grunderna till kulturproduktion Molin Sofia
Silin Richard
2022-09-26 17:45 - 20:30 Grunderna i kulturproduktion Studiebesök: Scenmåndag på Svenska Teatern (AMOS-scenen) kl. 18.00. Var på plats i tid. Silin Richard
2022-10-13 13:00 - 15:30 D4107-08 Grunderna till kulturproduktion Molin Sofia
Silin Richard
2022-11-14 09:15 - 10:00 B326 Grunderna i kulturproduktion Infotillfälle om Buu-dagen, Arcadas Event Manager Maria von Bonsdorff-Hermunen briefar om evenemanget och arbetsuppgifter. Var på plats i tid! :) Silin Richard
von Bonsdorff-Hermunen Maria
2022-12-09 14:00 - 23:00 B328 Grunderna i kulturproduktion Byggande av evenemanget Buu-dagen, som äger rum på kampus lördag 10.12. Exaktare tidtabell (början och avslut) uppdateras då tidtabellen klarnar från arrangörens sida. Silin Richard
2022-12-10 08:00 - 20:00 B328 Grunderna i kulturproduktion Volontärarbete på Buu-dagen på Arcada. Exaktare tidtabell meddelas närmare evenemanget. Silin Richard
2022-12-13 13:00 - 15:30 B326 Grunderna i kulturproduktion Genomgång och diskussion av volontärarbetet på Buu-dagen samt kursutvärdering Molin Sofia
Silin Richard
2022-12-15 12:45 - 16:15 Grunderna i kulturproduktion Vi deltar i KP2:s slutseminarium, i Kvarteret Viktoria på Busholmen. Var på plats i tid! Adress: Livornogatan 2, ingång via innergården. Molin Sofia
Silin Richard

Kurs och studieplanssökning