Kursens undervisningsperiod

1 (2022-08-01 till 2022-10-23)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Syftet med kursen är att
-öka medvetenheten om olika alternativ för uppbyggnad av en webbplats.
-lära sig välja det lämpligaste alternativet för ett projekt genom att utgå från kundens behov.
-bygga webbplatser som är lätta att uppdatera.

Läranderesultat

I slutet av denna kurs förväntas studenterna
bygga visuellt balanserade webbplatser med
olika tekniker/ verktyg.

Innehåll

1. CMS
2. Webbplatsbyggare
3. Mallar
4. Kunden som målgrupp
5. Uppdaterbarhet

Förkunskaper

Webbdesign eller liknande kunskaper.

Mer information

Kursens upplägg är praktiskt arbete med tyngdpunkt på research, testning och presentationer i klassen. Studenterna jobbar för att bilda sig en individuell uppfattning samt preferenser gällande verktyg och skapande av rutiner för framtida webbdesign projekt.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
  • Praktiska övningar - 60 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 35 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

För godkänd kurs krävs slutförda uppgifter och
avslutade projekt samt närvaro 80%. Frånvaro bör
anmälas på förhand via Itslearning.

Examination 1: Avslutade projekt 40%
Examination 2: Uppgifter och presentationer 20%
Examination 3: Deadliner 20%
Examination 4: Närvaro 20%

Vikten ligger på utfört arbete enligt angiven
deadline. Frånvaro utan anmälan drar ner vitsordet
även om alla uppgifter är inlämnade inom utsatt
tid.

Lärare

Törnqvist Jutta

Examinator

Törnqvist Jutta

Antal kursplatser

Ingen begränsning (19 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-08-15 till 2022-08-30

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-09-14 09:15 - 13:00 A303 Visuell webbdesign Törnqvist Jutta
2022-09-15 09:15 - 13:00 Visuell webbdesign https://arcada.zoom.us/j/67367010186?pwd=Tnl0Ty9leFZPRHJvNmVsQjJCYzVMdz09 Törnqvist Jutta
2022-09-21 09:15 - 13:00 A303 Visuell webbdesign Törnqvist Jutta
2022-09-22 09:15 - 13:00 A303 Visuell webbdesign Törnqvist Jutta
2022-09-28 09:15 - 13:00 A303 Visuell webbdesign Törnqvist Jutta
2022-09-29 09:15 - 13:00 A303 Visuell webbdesign Törnqvist Jutta
2022-10-05 09:15 - 13:00 A303 Visuell webbdesign Törnqvist Jutta
2022-10-06 09:15 - 13:00 A303 Visuell webbdesign Törnqvist Jutta
2022-10-12 09:15 - 13:00 A303 Visuell webbdesign Törnqvist Jutta
2022-10-13 09:15 - 13:00 A303 Visuell webbdesign Törnqvist Jutta
2022-10-19 09:15 - 13:00 A303 Visuell webbdesign Törnqvist Jutta
2022-10-20 09:15 - 13:00 A303 Visuell webbdesign Törnqvist Jutta

Kurs och studieplanssökning