Kursens undervisningsperiod

1 (2022-08-01 till 2022-10-23)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet lägger du grunden för följande
kompetenser:

Teknologisk kompetens

Lärande- och karriärkompetens

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet:

Du har en förståelse för skillnaden mellan
data, information och kunskap. Du har en
förståelse för relationen mellan kontinuerligt
lärande och karriärutveckling.(Kunskap)

Du kan identifiera och utnyttja relevanta
teknologiska lösningar och verktyg som främjar
lärandet inom din bransch.(Kunskap)

Du tillämpar grunderna för självstyrt lärande.
(Färdighet)

Du kan sätta upp realistiska mål för din
pågående studieenhet och du kan identifiera
lämpliga lär-strategier för att uppnå dina mål.
(Färdighet)

Du kan etiskt och självständigt följa och
tillämpa teknologiska och övriga relevanta
grundläggande säkerhetsaspekter inom din bransch
och under dina studier på Arcada. (Färdighet)

Du beaktar planeringens betydelse för att uppnå
dina mål i pågående studieenhet. Du kan förhålla
dig öppet, nyfiket och kritiskt till data,
information och kunskap. Du tar ansvar för
studiegruppens gemensamma lärande.
(Förhållningssätt)

Du förhåller dig öppet nyfiket och kritiskt och
ansvarsfullt till teknologi och digitala
tillämpningar i både din bransch och samhället.
(Förhållningssätt)

Utbildningsspecifik del: Du kan förstå, bedöma
och kontrollera riskerna vid praktiskt arbete och
du vet hur du ska reagera på lämpligt sätt i
nödsituationer.
(Kunskap, färdighet, förhållningssätt)

Innehåll

Studiefärdigheter / lärandefärdigheter
Informationssökning / källkritik
IT kunskaper
Säkerhet vid praktiskt arbete

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Introduktion till högskolesstudier

Litteratur

Allt material delas ut via itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Självstudier - 75 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

-Karriärplanering tillsammans med lärartutor ->
visar vad man skall studera och satsa på i
kombination med dina styrkor/svagheter

-Lämnat in alla nätbaserade uppgifter och fått dem
godkända

-Lämnat in godkänd reflektionsrapport

-Demonstration av teoretiska och praktiska
färdigheter i säkerhet

Lärare

 • Eklund Kaj
 • Löv Monica
 • Räisä Tiina
 • Bäck Maria

Examinator

Löv Monica

Antal kursplatser

Ingen begränsning (18 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-08-19 till 2022-07-12

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-08-25 09:00 - 10:00 F143 Stöd i studierna Höglund Maria
2022-08-25 10:00 - 11:30 A211 Teknologi och lärande Löv Monica
2022-08-25 13:15 - 14:15 F143 Global competencies Slotte Sandra
2022-08-26 09:00 - 12:00 Teknologi och lärande Studiebesök till Luckan 9:15 - 12:00, Georgsgatan 27. Vi träffas utanför kl. 9 Bäck Maria
Silin Richard
2022-09-09 09:30 - 12:30 D4109 Teknologi och lärande https://arcada.zoom.us/j/62840646083   Meeting ID: 628 4064 6083   Grupperna (KP) presenterar sina yrkesbenämningar. Bäck Maria
Silin Richard
2022-09-20 13:15 - 16:00 F143 Teknologi och lärande / Säkerhet Löv Monica
Makkonen-Craig Stewart
2022-09-22 13:15 - 16:00 A211 Teknologi och lärande / Säkerhet Säkerhet i Multihallen Hallgren Niclas
Löv Monica
2022-09-27 09:00 - 12:00 D173 Teknologi och lärande / Första hjälpen Första hjälp Paakkonen Heikki
2022-10-05 09:00 - 12:00 D173 Teknologi och lärande / Första hjälpen Första hjälp Paakkonen Heikki
2022-10-05 13:00 - 16:00 D173 Teknologi och lärande / Första hjälpen Första hjälp Paakkonen Heikki
2022-10-12 12:00 - 15:00 D173 Teknologi och lärande / Första hjälpen Första hjälp Paakkonen Heikki
2022-11-07 14:30 - 16:00 E383 Drop-in - hjälp med uppgifterna Filip och Monica finns tillhanda i klassrummet och hjälper till med uppgifterna i kursen "Teknologi och lärande" - detta för dig som vill ha lite extra hjälp, frivilligt att delta alltså Levälahti Filip
Löv Monica
2022-11-08 14:30 - 16:00 E387 Drop-in - hjälp med uppgifterna Filip och Monica finns tillhanda i klassrummet och hjälper till med uppgifterna i kursen "Teknologi och lärande" - detta för dig som vill ha lite extra hjälp, frivilligt att delta alltså Levälahti Filip
Löv Monica

Kurs och studieplanssökning