Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med denna kurs är att du skaffar dig kompetenser och
färdigheter som hjälper dig att studera målmedvetet, självständigt
och framgångsrikt vid Arcada, och att utvecklas i din
karriärhantering.
Under kursen betonar vi följande specifika kompetenser:
*Lärandekompetens
*Digital kompetens
*Informationskompetens
*Kommunikativ kompetens

Läranderesultat

Lärandekompetens:
*Du skapar dig en realistisk uppfattning om vad det betyder att
studera i en högskola
*Du lär dig att använda olika tillvägagångssätt och strategier för att
utveckla dina sätt att lära dig
*Du lär dig att självstyrt, dvs utan yttre påminnelse eller kontroll,
kunna organisera och upprätthålla motivation för dina studier, samt ta
ansvar för att sätta igång och följa upp ärenden som berör dig
*Du lär dig att förstå betydelsen av livslångt lärande för din egen
karriärhantering
*Du vet vilka stödformer och vilken service Arcada erbjuder för att
hjälpa dig i ovanstående

Digital kompetens:
*Du skapar dig en uppfattning om vad digital kompetens innebär och
vikten av att utveckla den under dina studier
*Du utvecklar en färdighet att självständigt lösa problem och
utmaningar som uppstår när det gäller digital information,
kommunikation och produktion
*Du lär dig behärska de mest grundläggande verktygen och
funktionerna för att kunna studera, kommunicera och skapa material
under dina studier

Informationskompetens:
*Du bekantar dig med Arcadas bibliotek och lär dig grunderna i
informationssökning för att självständigt kunna söka fram tillförlitlig
vetenskaplig information och litteratur för dina studier, t.ex.
kursböcker och vetenskapliga atiklar inom det egna studieområdet
*Du får färdigheter i hur du använder den information du hittar, t.ex.
hur du hänvisar till litteratur och forskning i dina egna arbeten utan
att riskera att du bryter mot upphovsrätten eller plagierar

Kommunikativ kompetens:
*Du introduceras till vetenskapligt skrivande
*Du introduceras till Arcadas skrivguide

Innehåll

Lärandekompetens:
*Tidshantering och planering
*Uppskjutande, undvikande och motivation
*Stresshantering
*Studieteknik
*Karriärhantering och framtidskompetens
*Stöd för dina studier och dit lärande - Arcadas service och
stödformer

Digital kompetens:
*Introduktion till digital kompetens
*Digital innehållsproduktion
*Kollaboration och samarbete

Informationskompetens:
*Informationskällor
*Planera informationssökning
*Sökteknik
*Att söka studentlitteratur (Arcadas Finna och Libguides)
*Att utvärdera och använda sökresultat
*Upphovsrätt

Kommunikationskompetens:
*Vetenskapligt skrivande
*Skrivguiden

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Delen digital kompetens är en nätbaserad kurs.
Innehåll och uppgifter hittas på itslearning. Det
erbjuds även dropin för dem som behöver.

Litteratur

Kursmaterial med artiklar och filmer
support.office.com
Kopiraittila Högskola
Arcadas nätsidor

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 22 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Självstudier - 50 timmar
 • Nätbaserade - 53 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Tester och uppgifter
Reflektionsrapporter

Lärare

 • Hagström Sarah
 • Levälahti Filip
 • Löv Monica
 • Silin Richard
 • Åvall Ann-Kristin

Examinator

Öhman Elisabeth

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se - see ASTA/ARBS

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning