Kursens undervisningsperiod

  • 1 (2021-08-01 till 2021-10-24)
  • 2 (2021-10-25 till 2021-12-31)
  • 3 (2022-01-01 till 2022-03-13)
  • 4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

The aim of the course is to introduce the students to the main features of the role of media in contemporary society.

Läranderesultat

At the end of the course the student is expected to be able to assess and critically discuss the role of the media in contemporary society

Förkunskaper

Fluency in spoken and written English

Litteratur

John Michael Roberts, 2014. New Media & Public Activism. Bristol: Policy.

Jonathan Hardy 2014. Critical political economy of the media : an introduction. Oxon: Routledge.

James Curran, Natalie Fenton, and Des Freedman, 2012. Misunderstanding the Internet. Oxon: Routledge

Studieaktiviteter

Självstudier - 133 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Lärare

Stocchetti Matteo

Examinator

Stocchetti Matteo

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning