Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

The aims of the courses are:
1. familiarize the student with the approaches that look at the role of the media in the distribution of value in society;
2. enhance critical analytical skills
3. provide the necessary knowledge in support of a professional ethics of accountability

Läranderesultat

At the end of the course the student is expected to be familiar with the main concepts used in the analysis of political communication and propaganda

Förkunskaper

Fluency in written and spoken English

Litteratur

Please contact the teacher for a list of readings

Studieaktiviteter

Självstudier - 135 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
  • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

To pass the course the student should pass the test on course readings

Lärare

Stocchetti Matteo

Examinator

Stocchetti Matteo

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

  • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
  • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning