Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

  • 1 (2021-08-01 till 2021-10-24)
  • 2 (2021-10-25 till 2021-12-31)
  • 3 (2022-01-01 till 2022-03-13)
  • 4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden förstår hur filmvärlden fungerar i hela världen.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att förstå hur filmen har utvecklats i världen genom tiderna.

Innehåll

Studenten läser kursboken och skriver tentamen.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Tilläggsuppgifter ges av kursansvarig lärare.

Litteratur

David A. Cook:
A history of narrative film
ISBN 978-0393968194

Studieaktiviteter

Självstudier - 135 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Självstudier via nätet

Examinationskrav

Avklarat tentamen.

Lärare

Lindfors Kauko

Examinator

Lindfors Kauko

Antal kursplatser

Ingen begränsning (4 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

TENTAMENSTILLFÄLLEN ordnas enligt behov. Ta kontakt med Monics Löv för närmare information. Observera att kursen inte har en öppen anmälningsperiod. Intresse att delta i kursen anmäls per e-post till kursens examinator.

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Kurs och studieplanssökning