Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Studieperioden utgör en introduktion till kommunikationsteorins grunder.

Läranderesultat

Kommunikationsteorins grunder

Innehåll

Studieperioden består av föreläsningar och kurstentamen.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Ingen

Litteratur

1. Fiske, J. Kommunikationsteorier. En introduktion. Stockholm 1997.

2. Johansson, M. & Malmsten, P. Om kommunikation, en introduktion till kommunikationssamhället, Stockholm 2009.
3. Lowery, S. & De Fleur, M. Milestones in Mass Communication Research. Third Edition. New York 1995.

4. Morgan, G. Images of Organization. San Francisco 1998 eller Morgan, G. Organisationsmetaforer. Lund 1999.

Bredvidläsning:

McQuail, D. McQuail's Mass Communication Theory. Fourth Edition (eller nyare). London 2000.

De som deltar i undervisningen tenterar Fiske. De som vill avklara studieperioden genom litteraturtentamen bör kontakta läraren.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Självstudier - 93 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Närvaro 80%
Godkänd tent och övningsuppgifter

Examinator

Nåls Jan

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning