Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge möjligheten
att arbeta med en längre dokumentär produktion,
vilket ger möjlighet att utnyttja olika
berättargrepp i den dokumentära genren. Utöka
ett kunnande i att berätta med ljud, bild och
uttryck, samt att samarbeta i ett team mot ett
gemensamt mål.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att berätta en historia inom den
dokumentära genren som berör, väcker tankar och
känslor och är riktad till en specifik målgrupp.

Innehåll

Kursen är en produktionsinriktad kurs som
innehåller en planering och förberedelseperiod
och därefter en inspelningsperiod. Treatment
till kursen kan hämtas från kursen dokumentär
1. Ingång i produktion förutsätter
produktionstillstånd som ges vid ett pitch-
tillfälle som hålls inom kursprogrammet.

Förkunskaper

Dokumentär 1 eller motsvarande

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 15 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 90 timmar
  • Självstudier - 10 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
deltar i kursinnehållet samt deltar i
produktion. Dessutom skall delmoment under
kursen uppfyllas (så som deltagandet i pitch,
inlämnande av treatment samt individuell
reflektion över arbetsprocessen)

Vitsord baserar sig på en bedömning av
dokumentärfilmen som visats vid ett
visningstillfälle.

Lärare

  • Grönroos Anna-Karin
  • Lindfors Kauko

Examinator

Nordström Fred

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

2014-10-24 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning