Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att fördjupa förståelsen av
dokumentärfilmen
som genre.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att
skilja på olika genren inom dokumentärfilm och kunna medverka
i produktion av
dokumentärfilmer ur olika perspektiv.

Innehåll

Kursen består av föreläsningar och handledningstillfällen och två
övningsuppgifter, samt en individuell skriftlig uppgift.
Deltagarna skriver vidare en s.k. treatment i grupp, med sikte på
en längre dokumentärfilmsproduktion som produceras senare
inom ramen för kursen Dokumentärfilm 2.

Förkunskaper

Singelkamera 2 eller motsvarande

Kursen ersätter följande kurser

Introduktion till dokumentärfilm

Mer information

Kontakta kursansvarig för mer information

Litteratur

Nichols, Bill (2001) Introduction to Documentary. Bloomington:
Indiana University Press ISBN: 0-253-21469-6

ÖVRIG RELEVANT LITTERATUR:

Barnouw, Erik (1993) Documentary - a history of the non-fiction
film
New York: Oxford University Press

Aaltonen, Jouko (2006) Todellisuuden vangit vapauden
valtakunnassa – dokumenttielokuva ja sen tekoprosessi.
Helsinki: LIKE.

Wells, Paul (2001) The Documentary Form: Personal and Social
'Realities' i An Introduction to Film Studies (ed. Jill Nelmes)
London: Routledge

Helke, Susanna (2006) Nanookin jälki – Tyyli ja metodi
dokumentaarisen ja fiktiivisen elokuvan rajalla. Helsinki:
Taideteollisen Korkeakoulun julkaisusarja

Austin, Thomas & de Jong, Wilma (ed.) (2008)
Rethinking Documentary – New Perspectives, New Practises
Glasgow: McGraw-Hill
Rabiger, Michael: (1998): Directing the Documentary
Oxford: Focal Press

FILMER
Robert Flaherty: Nanook of the North
D.A. Pennebaker: Don´t Look Back
Alan Resnais: Night and Fog
Errol Morris: Thin Blue Line
Chris Marker : Sans Soleil
Steve James: Hoop Dreams
Werner Herzog: My Best Fiend
Morgan Spurlock: Supersize Me
Raymond Depardon: Modern Life
Ulrich Seidl: Animal Love
Keith Fulton, Louis Pepe: Lost in La Mancha
Jia Zhang-Ke: 24 City
Marc Singer: Dark Days
Janus Metz: Armadillo
Lise Birk Pedersen: Putin's Kiss
Virpi Suutari & Susanna Helke: Joutilaat
Visa Koiso-Kanttila: Isältä pojalle
Mika Ronkainen: Huutajat - Screeming men
Pirjo Honkasalo: Melancholian 3 Huonetta
Knut Erik Jensen: Cool and Crazy
Jukka Kärkkäinen och J-P Passi: Kovasikajuttu
Joonas Berghäll & Mika Hotakainen: Miesten vuoro
Katja Gauriloff: Säilöttyjä unelmia

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 45 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 5 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Självstudier - 43 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

80% närvaro (max 2 frånvaron, ytterligare frånvaro föranleder
kompenserande uppgifter)
Deltagande i två övningsuppgifter.
Godkänd individuell skriftlig uppgift.

Lärare

 • Cantell Saara
 • Grabber Klaus
 • Grönroos Anna-Karin
 • Nordström Fred

Examinator

Lindfors Kauko

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Se - see ASTA/ARBS

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning