Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten genom textläsning,
filmanalys, övningsuppgifter, och diskussioner ska få
förståelse för hur man adapterar en litterär text till en
manustext.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att
omformulera en litterär text till en manustext.

Innehåll

Studenterna läser och väljer ut texter som t ex noveller, pjäser,
tidningsartiklar, dikter eller bilder som underlag för manusprod.
Som analytisk träning läser kursdeltagarna de texter som
kurskamraternas valt ut som underlag för adaption under kursen.
Studenterna fungerar på det sättet som bollplank och idegivare
under 
lektionerna. Vi undersöker skillnaden mellan en litterär text
och
 en manustext. Vi diskuterar vad som är spelbart och inte 

spelbart. Vad som är dramatiskt laddat ur ett filmiskt perspektiv 

kring inre och yttre skeenden. 
Vi går igenom den visuella bilden
möjlighet att peka på eller 
förstärka en situation i den litterära
förlagan. Vi arbetar också 
med frågeställningar kring om vad
som måste omformuleras i 
novellen för att skapa den
framåtrörelse och förförståelse som 
filmpubliken behöver ha för
att kunna tillgodogöra sig historien.

Vi arbetar med anslag, presentation och struktur. Vi 
undersöker
möjligheterna att skapa förförståelse och 
framåtrörelse, bl a
genom genom att arbeta med set-up, pay of situationer. Vi skissar
på överenskommelser som kan ge publiken kunskap om den
utveckling som historien innehåller. Vi ser filmexempel som
bygger på litterära förlagor där vi läser texten och efter att ha 
sett
filmen diskuterar den tolkning och filmiska lösningar som 
filmen
presenterade.

Förkunskaper

MK-2-007 Dramaturgi och Retorik

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Mer informatin om kursen fås av kursansvarig lärare.

Litteratur

Literature Through Film: Realism, Magic, and the Art of Adaptation
av Robert Stam, Robert Stam, Stam. Förlag: Wiley-Blackwell

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 60 timmar
  • Självstudier - 30 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 130 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 130 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Demonstrationer och färdighetsprov
  • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande
examinationer: 

1: Läsa noveller, artiklar, dikter och eller bilder och genom en
skriftlig eller muntlig
motivation välja ut, beroende på längd och
omfattning, en eller 
två förlagor för adaption.
2: beroende på examination 1 skriva ett eller två manus. 

3: skriva en essä om adaption utifrån de erfarenheter kursen
givit.

Lärare

Granath Thomas

Examinator

Granath Thomas

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Period 3 och 4

Examinationsformer

  • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
  • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning