Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten får en
inblick i CMS som helhet från val av verktyg till
installation och användning.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
bekant med ett antal olika CMS-lösningar och vara
förmögen att arbeta med dem.

Innehåll

1. Val av CMS
2. Tekniska krav
3. Installation
4. Anpassning
5. Uppdatering

Förkunskaper

Webbdesign grunder

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Kontakta kursansvarig lärare för mer information.

Litteratur

Kurslitteratur bestäms vid kursstart och är beroende
på den dagsaktuella situationen med CMS.

Studieaktiviteter

 • Individuell handledning och grupphandledning - 60 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
 • Självstudier - 23 timmar
 • Nätbaserade - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Examination 1: Uppgifter och presentationer
Examination 2: Avslutat projekt
Examination 3: Deadliner
Examination 4: Närvaro

Vikten ligger på utfört arbete enligt angiven
deadline. Frånvaro utan anmälan drar ner vitsordet
även om alla uppgifter är inlämnade inom utsatt
tid.

Lärare

Kelly Owen

Examinator

Kelly Owen

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Se - see ASTA/ARBS

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning