Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att fördjupa de
muntliga och skriftliga kunskaperna i franska och
att utveckla textförståelsen samt förmågan att
förstå enklare talad franska.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att
-kunna lämna meddelanden.
-hälsa till/från någon.
-ha grundläggande kunskaper i användningen av
"passé composé" och "imparfait", "le futur".
-beställa tåg-och flygbiljetter, läsa
tidtabeller.
-beskriva personer, deras utseende, karaktär.
-tala om sina framtidsplaner.
-tala om mat, väder och vind, fritidsintressen.
-beställa hotellrum, betala hotellrummet.
-förstå huvuddragen i enkla texter där
ämnesområdet är bekant.
-skriva korta meddelanden, vykort.

Innehåll

Telefonfraser, Lämna meddelanden, Göra inköp,
Fritidsintressen, Resor, Hotellvokabulär,
Användning av tempus för förfluten tid,"le futur".

Förkunskaper

CEFR A1.2
Franska 2

Kursen ersätter följande kurser

2010 Franska 3

Mer information

Obligatorisk närvaro.

Litteratur

Martikainen, Lindgren: Parfait 2.Otava,
Helsingfors 2012. ISBN: 978-951-1-23863-8.St. 1-4.
Av läraren utdelat material.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 34 timmar
 • Basgruppsarbete - 2 timmar
 • Självstudier - 47 timmar
 • - 50 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

Kursvitsord ges enligt följande:
Skriftlig tentamen: 35%
Muntlig tentamen: 35%
Aktivt deltagande: 20%
Skriftliga uppgifter: 10%

Lärare

Back-Seemer Susanna

Examinator

Back-Seemer Susanna

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2019-03-11 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • 2018-03-14 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning