Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

<a href="/sv/studieplaner/604000/2021-2022/670">Företagsekonomi 2021 - Professionell kommunikation - grundläggande studier</a>

Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2022-01-01 till 2022-03-13)
 • 4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet står följande kompetenser i
fokus...

 • förmågan att verka/fungera tillitsfullt i olika
  rutinmässiga yrkesrelaterade talsituationer.
 • förmågan att behandla autentisk läsa och förstå
  engelsk text.
 • använda språket i tal och skrift för olika
  ändamål, med huvudvikt på det egna branschområdet.

B1.1 i engelska enligt CEFR scalan.

Läranderesultat

Indelas i kunskap, färdigheter och
förhållningssätt...
Kunskap ? vad du vet

 • du har kunskap om ditt branschspråk och vet hur
  du utvecklar det
 • du har kunskap om akademiskt skrivande,
  referenssystem samt rapportstruktur.

Färdighet ? vad du kan göra

 • du kan berätta om din egen bransch och dig själv
  i tal och text
 • du förstår talat standardspråk
 • du kan delta i samtal och klarar av
  kundbetjäningssituationer
 • du kan skriva akademisk text på engelska

Förhållningssätt ? attityd

 • du är mån om att följa språkets normer och
  etikett i tal och skrift

Innehåll

Undervisning och övningar i

 • att uttrycka sig objektivt och på lämpligt sätt
  även om subjektiva ämnen. muntlig kommunikation.
 • akademiskt skrivande, referenssystem samt
  rapportstruktur.
 • att identifiera, formulera och uttrycka sina
  kompetenser och sin erfarenhet.
 • att hålla presentationer.

Kursen ersätter följande kurser

engelska 5 sp (2013-2021, företagsekonomi)

Mer information

Studenterna måste lämna in alla uppgifter
och kursuppgifter för bedömning för att klara
kursen. Kursbetyg baseras på kontinuerlig
bedömning och
slutförda alla inlämnade uppgifter och uppgifter
(80%) och aktivitet / deltagande (20%) i
lektioner. Det finns ingen slutprov.

Litteratur

Kursmaterial finns i Itslearning

Recommended course book:
Business Communication. Krizan, Merrier, Jones.
(Thomson South-Western 6th edition ISBN 0-324-
22536-9)

Other literature:
The Good Grammar Guide. Richard Palmer
(Routledge Study Guides - Routledge)
Guide to Managerial Communication - Effective
Business Writing and Speaking. Mary Munter
(Prentice Hall)
Mastering Communication. Nicky Stanton
(Macmillan Master Series)
Oxford Guide to Writing & Speaking - The Key to
Effective Communication. John Seely (Oxford
University Press)
Schaum's Guide to Great Presentation Skills.
Melody Templeton, Suzanne Sparks FitzGerald
(McGraw-Hill)
Schaum's Guide to Writing great Research
Papers. Laurie Rozakis (McGraw-Hill)
Collins Cobuild English Dictionary
(HarperCollins)

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 0 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 0 timmar
 • Praktiska övningar - 0 timmar
 • Basgruppsarbete - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Aktivitet i undervisningen (föreläsningar
och övningsuppgifter).

 • Skriva en rapport med lämplig struktur om
  ett ämne med anknytning till det egna området.
  --Tillämpande format lämpligt för
  affärskorrespondens, skriva en arbetsansökan och
  CV.
 • Skriva en analys eller ett sammandrag av
  ett ämne med anknytning till det egna området.
 • Hålla en formell presentation om ett ämne
  med anknytning till det egna området (t.ex.
  presentera rapporten eller analysen).

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer, rapporter och produktioner,
uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: ...

Lärare

Kimberley Nigel

Examinator

Kimberley Nigel

Antal kursplatser

Ingen begränsning (37 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2022-06-15

Kursanmälningstid

2021-12-22 till 2022-01-14

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-01-10 08:30 - 10:00 English Professional Communication (FE, group 1) Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66995374912?from=addon Meeting ID: 669 9537 4912 Join by SIP 66995374912@109.105.112.236 66995374912@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 669 9537 4912 Kimberley Nigel
2022-01-17 08:30 - 10:00 English Professional Communication (FE, group 1) Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66598886793?from=addon Meeting ID: 665 9888 6793 Join by SIP 66598886793@109.105.112.236 66598886793@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 665 9888 6793 Kimberley Nigel
2022-01-24 08:30 - 10:00 English Professional Communication (FE, group 1) Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63016671765?from=addon Meeting ID: 630 1667 1765 Join by SIP 63016671765@109.105.112.236 63016671765@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 630 1667 1765 Kimberley Nigel
2022-01-31 08:30 - 10:00 English Professional Communication (FE, group 1) Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66516495049?from=addon Meeting ID: 665 1649 5049 Join by SIP 66516495049@109.105.112.236 66516495049@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 665 1649 5049 Kimberley Nigel
2022-02-07 08:30 - 10:00 English Professional Communication (FE, group 1) Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67803412867?from=addon Meeting ID: 678 0341 2867 Join by SIP 67803412867@109.105.112.236 67803412867@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 678 0341 2867 Kimberley Nigel
2022-02-14 08:30 - 10:00 English Professional Communication (FE, group 1) Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65473756188?from=addon Meeting ID: 654 7375 6188 Join by SIP 65473756188@109.105.112.236 65473756188@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 654 7375 6188 Kimberley Nigel
2022-02-21 08:30 - 10:00 English Professional Communication (FE, group 1) Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61473177734?from=addon Meeting ID: 614 7317 7734 Join by SIP 61473177734@109.105.112.236 61473177734@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 614 7317 7734 Kimberley Nigel
2022-02-28 08:30 - 10:00 English Professional Communication (FE, group 1) Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69066841826?from=addon Meeting ID: 690 6684 1826 Join by SIP 69066841826@109.105.112.236 69066841826@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 690 6684 1826 Kimberley Nigel
2022-03-07 08:30 - 10:00 English Professional Communication (FE, group 1) Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64059356777?from=addon Meeting ID: 640 5935 6777 Join by SIP 64059356777@109.105.112.236 64059356777@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 640 5935 6777 Kimberley Nigel
2022-03-14 08:30 - 10:00 English Professional Communication (FE, group 1) Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64539317966?from=addon Meeting ID: 645 3931 7966 Join by SIP 64539317966@109.105.112.236 64539317966@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 645 3931 7966 Kimberley Nigel
2022-03-21 08:30 - 10:00 English Professional Communication (FE, group 1) Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69292846629?from=addon Meeting ID: 692 9284 6629 Join by SIP 69292846629@109.105.112.236 69292846629@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 692 9284 6629 Kimberley Nigel
2022-03-28 08:30 - 10:00 English Professional Communication (FE, group 1) Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68372264538?from=addon Meeting ID: 683 7226 4538 Join by SIP 68372264538@109.105.112.236 68372264538@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 683 7226 4538 Kimberley Nigel
2022-04-04 08:30 - 10:00 English Professional Communication (FE, group 1) Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67872280418?from=addon Meeting ID: 678 7228 0418 Join by SIP 67872280418@109.105.112.236 67872280418@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 678 7228 0418 Kimberley Nigel
2022-04-11 08:30 - 10:00 English Professional Communication (FE, group 1) Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62938887355?from=addon Meeting ID: 629 3888 7355 Join by SIP 62938887355@109.105.112.236 62938887355@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 629 3888 7355 Kimberley Nigel
2022-05-02 08:30 - 10:00 English Professional Communication (FE, group 1) Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62004992716?from=addon Meeting ID: 620 0499 2716 Join by SIP 62004992716@109.105.112.236 62004992716@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 620 0499 2716 Kimberley Nigel
2022-05-09 08:30 - 10:00 English Professional Communication (FE, group 1) Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65660504280?from=addon Meeting ID: 656 6050 4280 Join by SIP 65660504280@109.105.112.236 65660504280@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 656 6050 4280 Kimberley Nigel
2022-05-09 08:30 - 10:00 English Professional Communication (FE, group 1) Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65660504280?from=addon Meeting ID: 656 6050 4280 Join by SIP 65660504280@109.105.112.236 65660504280@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 656 6050 4280 Kimberley Nigel
2022-05-16 08:30 - 10:00 English Professional Communication (FE, group 1) Nigel is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65660504280?from=addon Meeting ID: 656 6050 4280 Join by SIP 65660504280@109.105.112.236 65660504280@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 656 6050 4280 Kimberley Nigel

Kurs och studieplanssökning