Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

 • Tillverkningsautomation 2001 - 2004 - Främmande språk
 • Polymerprodukttillverkning 2001 - 2004 - Främmande språk
 • It 2001 - 2004 - Främmande språk
 • Automation (el 2004) - Främmande språk
 • Telekommunikation (el 2004) - Främmande språk

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Att ge studerande grundkunskaper i tyska samt förmåga att uttrycka sig i såväl enkla vardagliga som yrkesrelaterade situationer

Innehåll

Kommunikation i vardagliga situationer, kulturella skillnader, grammatikaliska strukturer

Förkunskaper

Behövs ej

Mer information

Kursen som börjar våren 2006 fortsätter hösten 2006
obligatorisk närvaro

Litteratur

Eva Kauppi, Heli Simon; Fahrplan (Tekstit ja sanastot / kielioppi ja harjoitukset)

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 50 timmar
 • Självstudier - 80 timmar
 • - 70 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 200 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 150 timmar
 • Varav schemalagda studier: 50 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina

Examinator

Lopez Margaretha

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2007-05-23

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning