Kursens undervisningsperiod

1 (2021-08-01 till 2021-10-24)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att den studerande
känner till de
grundläggande elementen i skriftlig och muntlig
kommunikation.
Han/hon innehar en språklig medvetenhet och
förstår vikten av att
fortgående förkovra sina språkliga kunskaper.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att
skriva olika dokument relaterade till arbetslivet.
Han/hon kan anpassa
sitt språk till varierande
kommunikationssituationer och kan utnyttja
språkliga hjälpmedel såsom ord- och handböcker.
Han/hon kan
analysera skönlitteratur i fråga om både innehåll
och språk/stil.

Innehåll

Ordkunskap, språkriktighet, referatteknik,
vetenskapligt skrivande,
mötesteknik och dokument som rör yrkesrelaterade
situationer. Den
studerande skriver en rapport på ett givet tema
och analyserar och
presenterar ett skönlitterärt verk.

Förkunskaper

Gymnasiets modersmålskurser i svenska eller
motsvarande.

Mer information

I kursen ingår en informationssökningsövning vid
vilken gäller
obligatorisk närvaro

Litteratur

Material på It's learning
Handböcker och stödmaterial enligt anvisning
Ett skönlitterärt verk enligt överenskommelse

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 15 timmar
 • Praktiska övningar - 15 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 10 timmar
 • Självstudier - 40 timmar
 • Nätbaserade - 5 timmar
 • Möten - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande
examinationer:
Examination 1 Arbetslivskommunikation 30 poäng
Examination 2 Skriftlig rapport 30 poäng
Examination 3 Skriftliga litteraturanalys 30 poäng
Examination 4 Språkriktighetstext 10 poäng

Lärare

 • Eklund Kaj
 • Nyström Janne

Examinator

Eklund Kaj

Antal kursplatser

Ingen begränsning (18 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-09-01 12:30 - 14:00 B326 Svenska för kulturproducenter Eklund Kaj
2021-09-02 12:30 - 14:00 B326 Svenska för kulturproducenter Eklund Kaj
2021-09-07 10:15 - 11:45 Svenska för kulturproducenter Zoom Zoom-adress https://arcada.zoom.us/j/66011638526 Meeting ID: 660 1163 8526 Eklund Kaj
2021-09-14 10:15 - 11:45 Svenska för kulturproducenter Zoom Zoom-adress https://arcada.zoom.us/j/66011638526 Meeting ID: 660 1163 8526 Eklund Kaj
2021-09-16 10:15 - 11:45 Svenska för kulturproducenter Informationssökning.Zoom Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66955929407 Meeting ID: 669 5592 9407 Eklund Kaj
2021-09-21 10:15 - 11:45 Svenska för kulturproducenter Zoom Zoom-adress https://arcada.zoom.us/j/66011638526 Meeting ID: 660 1163 8526 Eklund Kaj
2021-09-23 10:15 - 11:45 B326 Svenska för kulturproducenter Eklund Kaj
2021-10-05 09:00 - 14:30 Svenska för kulturproducenter Zoom Skrivverkstad Zoom-adress https://arcada.zoom.us/j/66011638526 Meeting ID: 660 1163 8526 Eklund Kaj
2021-10-12 10:15 - 15:00 B328 Svenska för kulturproducenter Zoom-adress https://arcada.zoom.us/j/66011638526 Meeting ID: 660 1163 8526 Eklund Kaj
2021-10-19 12:30 - 14:00 Svenska för kulturproducenter. Litteraturseminarium. Inget rum bokat Eklund Kaj

Kurs och studieplanssökning