Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

<a href="/sv/studieplaner/604000/2021-2022/407">Arcada business school 2013 (turism) - Jag i världen</a>

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att...
Att fördjupa de muntliga och skriftliga kunskaperna i den
yrkesrelaterade vokabulären.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att...

Innehåll

Branschterminologi (hotell- och restaurangvokabulär),
hotell- och restaurangkorrespondens.

Förkunskaper

Gymnasiekurs eller motsvarande

Kursen ersätter följande kurser

(2013-14) English for International Tourism

Litteratur

English for International Tourism, Miriam Jacob & Peter Stuart (Longman)
Material distributed by the lecturer

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
  • Basgruppsarbete - 10 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 23 timmar
  • Självstudier - 30 timmar
  • Nätbaserade - 20 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

Kimberley Nigel

Examinator

Kimberley Nigel

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2014-05-30

Examinationsformer

2014-05-30 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning