Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

<a href="/sv/studieplaner/604000/2021-2022/407">Turism 2013 - Den globala ekonomin</a>

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att förkovra de
praktiska färdigheterna i finska språket i tal
och skrift på högskolenivå. Studerande lär sig
utarbeta olika typer av dokument inom sitt eget
yrkesområde, blir förtrogen med facktexter och
terminologi, som hänför sig till det egna
yrkesområdet samt förbättrar sin förmåga att
uttrycka sig på finska i arbetslivet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten ha
förvärvat sådana kunskaper i finska som enligt
lagen om de språkkunskaper, som krävs av
offentligt anställda (424/2003) krävs för en
tjänst inom ett tvåspråkigt ämbetsdistrikt för
vilken högskoleexamen är ett krav, och som behövs
med tanke på studerandens yrkesutövning och
utveckling i yrkesmässigt avseende.

Innehåll

Ekonomisk terminologi och facktexter
Muntlig kommunikation
Muntliga föredrag och presentationer
Mötesteknik
Platsansökan och meritförteckning
Affärskommunikation
Meddelanden och anvisningar
Rapporter
Språkriktighet och språkvård

Förkunskaper

Kunskapsnivå minst B1 (Europeiska referensramen för
språk)

Mer information

Obligatorisk även för dem som har svenska och
finska som skolbildningsspråk på de engelska
utbildningsprogrammet inom företageskonomi.

Obligatoriska föreläsningar och arbeten enligt
den tidtabell som läraren meddelat på
Itslearning.

Litteratur

Av läraren sammanställt material.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 6 timmar
 • Praktiska övningar - 24 timmar
 • Självstudier - 43 timmar
 • Nätbaserade - 30 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Muntligt test Presentationer Enligt överenskommelse med studerande

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Tentamen
Muntligt test
Skriftlig rapport
Arbetsansökan och CV
Presentationer
Mötesövning och dokument (gruppuppgift)
Deltagande i obligatoriska mötesövningar och
presentationstillfällen (meddelas på Itslearning)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt:
Skriftliga inlämningsuppgifter 20%
Muntliga uppgifter 20%
Skriftlig tentamen 30%
Muntlig test 30%

Lärare

Luomi Anna Maija

Examinator

Rancken Ulrika

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning