Kursens undervisningsperiod

1 (2021-08-01 till 2021-10-24)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att förkovra de
praktiska färdigheterna i finska språket i tal
och skrift på högskolenivå. Studenter lär sig
att utarbeta olika typer av dokument inom sitt
eget yrkesområde, blir förtrogna med facktexter
och terminologi, som hänför sig till det egna
yrkesområdet samt förbättrar sin förmåga att
uttrycka sig på finska i arbetslivet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten ha
förvärvat sådana kunskaper i finska som enligt
lagen om de språkkunskaper, som krävs av
offentligt anställda (424/2003) för en tjänst
inom ett tvåspråkigt ämbetsdistrikt för vilken
högskoleexamen är ett krav, och som behövs med
tanke på studerandens yrkesutövning och
utveckling i yrkesmässigt avseende.

Innehåll

Teknisk terminologi
Muntlig framställning
Mötes- och förhandlingsteknik
Språkriktighet och språkvård
Platsansökan och meritförteckning
Meddelanden och anvisningar
Arbetslivs- och arbetslagstiftningsvokabulär
Rapporter

Förkunskaper

Kunskapsnivå minst B1 (europeiska referensramen
för språk)och minst sex års studier i finska som
det
andra inhemska språket grundskolan eller gymnasiet.

Mer information

OBS! Kursen är obligatorisk för studerande som
har haft svenska eller finska som skolspråk i
gymnasiet eller grundskolan.
Kursen hålls både i period 1 och 2, välkommen
till den kurs som bäst passar i schemat.

Litteratur

Av läraren sammanställd material.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 28 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 5 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 7 timmar
 • Praktiska övningar - 14 timmar
 • Självstudier - 75 timmar
 • Muntligt test Skriftligt förhör - 6 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Ansökningsbrev och CV.

Examinationskrav

Skriftliga inlämningsuppgifter 20 %
Muntliga uppgifter 20 %
Skriftlig tentamen 30 %
Muntligt test 30 %

Lärare

Luomi Anna Maija

Examinator

Herva Marja

Antal kursplatser

Ingen begränsning (25 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2022-03-13

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-08-31 13:15 - 15:00 B522 Arbetslivsfinska för energi- och materialbranschen Luomi Anna Maija
2021-09-01 09:15 - 12:00 F143 Arbetslivsfinska för energi- och materialbranschen Luomi Anna Maija
2021-09-07 13:15 - 15:00 B522 Arbetslivsfinska för energi- och materialbranschen Luomi Anna Maija
2021-09-08 09:15 - 12:00 B522 Arbetslivsfinska för energi- och materialbranschen Luomi Anna Maija
2021-09-14 13:15 - 15:00 Arbetslivsfinska för energi- och materialbranschen Luomi Anna Maija
2021-09-15 09:15 - 12:00 Arbetslivsfinska för energi- och materialbranschen Luomi Anna Maija
2021-09-21 13:15 - 15:00 F249 Arbetslivsfinska för energi- och materialbranschen Luomi Anna Maija
2021-09-22 09:15 - 12:00 B320 Arbetslivsfinska för energi- och materialbranschen Luomi Anna Maija
2021-09-28 13:15 - 15:00 B522 Arbetslivsfinska för energi- och materialbranschen Luomi Anna Maija
2021-09-29 09:15 - 12:00 D4106 Arbetslivsfinska för energi- och materialbranschen Luomi Anna Maija
2021-10-05 13:15 - 15:00 B522 Arbetslivsfinska för energi- och materialbranschen Luomi Anna Maija
2021-10-06 09:15 - 12:00 F143 Arbetslivsfinska för energi- och materialbranschen SKRIFTLIG TENTAMEN I FINSKA Luomi Anna Maija
2021-10-21 13:15 - 15:00 B326 Arbetslivsfinska för energi- och materialbranschen Luomi Anna Maija

Kurs och studieplanssökning