Kursens undervisningsperiod

1 (2021-08-01 till 2021-10-24)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Färdighet
Du kan

- skriva arbetslivstexter för olika situationer och målgrupper.

- använda och läsa källor kritiskt samt skriva vetenskapliga texter.

- kommunicera muntligt på möten och i gruppsituationer samt hålla presentationer

- analysera innehåll och ge och ta emot konstruktiv respons muntligt och skriftligt.

Förhållningssätt

Du

- förstår betydelsen av god kommunikation i tal och skrift för arbetslivet och strävar efter att kommunicera på ett ändamålsenligt sätt.

- har en vilja att hitta metoder för att fortlöpande utveckla ditt språk

Läranderesultat

Kunskap

Du

- påvisar språklig medvetenhet och har kunskap om hur kommunikation i text och tal i olika medier med olika målgrupper och syften fungerar.

- visar insikt om att skrivande och talande är kreativa processer som kräver förarbete, bearbetning och övning.

- särskiljer textgenrer och tillämpar lässtrategier för olika texter, bedömer kritiskt och tar till dig information.

- identifierar skönlitteraturens inverkan på ditt språk och litteraturens förmåga att vidga perspektiv.

Innehåll

Lärandet sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarie- och gruppövningar. Skrivuppgifter, självständiga arbeten och fältstudier ingår.

I kursen svenska och kommunikation finns examinationerna

Vetenskaplig text

Muntlig prestation

Litteraturuppgift

Arbetslivskommunikation

Förkunskaper

Gymnasiets modersmålskurser eller motsvarande

Litteratur

Ask, S., 2011, Hållbara texter : Grunderna i formellt skrivande
Reuter, M., 2003, Översättning och språkriktighet
Reuter, M., 2015, Så här ska det låta
Svenska Skrivregler 2017
Skönlitteratur från separat lista

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
  • Praktiska övningar - 20 timmar
  • Basgruppsarbete - 20 timmar
  • Självstudier - 30 timmar
  • - 5 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten deltar i
grupparbeten och avlägger alla examinationer. Se
kursprogrammet i Itslearning.

Lärare

Sandell Magdalena

Examinator

Sandell Magdalena

Antal kursplatser

Ingen begränsning (12 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2021-12-31

Kursens tidtabell

Detaljerad tidtabell och utförligt kursprogram
presenteras vid det första
närundervisningstillfället.
Detailed timetable to be distributed during the
first lesson.

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-09-01 09:15 - 11:15 B320 Svenska för process- och materialteknik Sandell Magdalena
2021-09-06 09:00 - 11:00 B320 Svenska för process- och materialteknik Sandell Magdalena
2021-09-08 09:15 - 11:15 E383 Svenska för process- och materialteknik Sandell Magdalena
2021-09-13 10:00 - 12:00 D4106 Svenska för process- och materialteknik Sandell Magdalena
2021-09-15 09:15 - 11:15 B320 Svenska för process- och materialteknik Sandell Magdalena
2021-09-20 10:00 - 12:00 B320 Svenska för process- och materialteknik Sandell Magdalena
2021-09-22 12:15 - 14:15 E387 Svenska för process- och materialteknik Sandell Magdalena
2021-09-27 09:00 - 11:00 B320 Svenska för process- och materialteknik Sandell Magdalena
2021-09-29 09:15 - 11:15 E387 Svenska för process- och materialteknik Sandell Magdalena
2021-10-04 10:00 - 12:00 B320 Svenska för process- och materialteknik Sandell Magdalena
2021-10-06 09:15 - 11:15 Svenska för process- och materialteknik zoom Lektionen hålls i Zoom! Sandell Magdalena
2021-10-14 13:00 - 15:00 Svenska för process- och materialteknik Zoom, länk i its Sandell Magdalena
2021-10-20 13:15 - 15:15 B320 Svenska för process- och materialteknik Sandell Magdalena

Kurs och studieplanssökning