Kursens undervisningsperiod

1 (2021-08-01 till 2021-10-24)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge studenten
elementära kunskaper i det svenska språket och hur
det kan användas i vardagen.

Läranderesultat

Efter avklarad kursen förväntas den studerande
kunna
- klara av enkla vardagssituationer muntligt
- bekanta sig med det svenska alfabetet
- skriva mycket enkla meddelanden (t.ex. fylla i
personalia i en blankett)
- bilda enkla påståendesatser och frågor i
presens både muntligt och skriftligt
- förstå den viktigaste informationen i enkla
texter som gäller vardagliga situationer
(läsförståelse)
- förstå ord och uttryck om sig själv och den
närmaste omgivningen när någon talar mycket
långsamt och tydligt

Innehåll

Grundläggande strukturer i språket, uttal och
ordförråd
Texter och dialoger
Kulturen och de nordiska länderna

Förkunskaper

Inga. Kursens nivå är A1.1.

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Närvaro i närundervisningen är obligatorisk.

Litteratur

Vi använder boken: Vi ses! Svenska för nybörjare.
Av: Keränen, Lindross & Peltola 2018, Otava.
Du kan köpa boken i Suomalainen kirjakauppa i
Arabia eller t.ex. här:
https://www.adlibris.com/fi/sv/bok/vi-ses Extern länk-
9789511310600
Boken används både i den första och den andra
kursen i svenska.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 5 timmar
  • Praktiska övningar - 20 timmar
  • Självstudier - 88 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Handledd nätundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Närvaro obligatorisk (minst 75 %), eftersom vi
övar uttal och dialoger under lektionerna.För
godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Skriftligt prov 1 (50 %)
Muntligt prov (25 %)
Aktivitet under kursen, uppgifter (25 %)

Obligatorisk närvaro. Examina är endast för
studenter som har varit närvarande på kursen.

Lärare

Huldén Barbara

Examinator

Huldén Barbara

Antal kursplatser

Ingen begränsning (29 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2022-12-20

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Examinationsformer

2021-10-11 - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-09-06 09:30 - 11:30 Swedish for Beginners I, Group B Huldén Barbara
2021-09-08 12:30 - 14:00 Swedish for Beginners I, Group B Huldén Barbara
2021-09-13 09:15 - 11:15 Swedish for Beginners I, Group B Huldén Barbara
2021-09-15 12:30 - 14:00 Swedish for Beginners I, Group B Huldén Barbara
2021-09-20 09:15 - 11:15 Swedish for Beginners I, Group B Huldén Barbara
2021-09-22 12:30 - 14:00 Swedish for Beginners I, Group B Huldén Barbara
2021-09-27 09:15 - 11:15 Swedish for Beginners I, Group B Huldén Barbara
2021-09-29 12:30 - 14:00 Swedish for Beginners I, Group B Huldén Barbara
2021-10-04 09:15 - 11:15 Swedish for Beginners I, Group B Huldén Barbara
2021-10-06 12:30 - 14:00 Swedish for Beginners I, Group B Huldén Barbara
2021-10-11 08:45 - 11:45 B516 Swedish for Beginners I, Group B Muntlig examen Swe Beg 1 Huldén Barbara
2021-10-11 09:15 - 11:15 Swedish for Beginners I, Group B Huldén Barbara
2021-10-13 12:30 - 14:00 Swedish for Beginners I, Group B Huldén Barbara
2021-10-18 09:15 - 11:15 Swedish for Beginners I, Group B Huldén Barbara

Kurs och studieplanssökning