Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

1 (2021-08-01 till 2021-10-24)

Nivå/kategori

Övriga studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

0 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att förbereda studenten
för kursen linjär algebra

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att behandla:
linjära ekvationer
ekvationssystem
andra gradens ekvation
rött, potenser, logaritmer
trigonometriska funktioner

Innehåll

- Linjära ekvationer
- Binom, polynom
- Trigonometriska funktioner
- Ekvationssystem
- Potens- och exponentialfunktioner
- Logaritmer

Förkunskaper

högstadiets matematik

Kursen ersätter följande kurser

inga

Litteratur

Material delas ut på kursen. Vilken som helst
lärobok om linjär algebra och trigonometri för
gymnasie nivå

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 72 timmar
  • hemläxor - 63 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

Arcada rekommenderar att 70% av alla hemläxor
utförd korrekta.

Lärare

Herrman Rene

Examinator

Herrmann Rene

Antal kursplatser

Ingen begränsning (22 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-08-26 13:15 - 16:00 Matematik 0 ONLINE via TEAMS join the Teams group of the course here: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3anC--ClW-mug6DAsFa4fKIQnAn1catiO4fsJ02zYNODo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ad451939-185f-4fcd-8051-3ed2453c8355&tenantId=86080f64-b23d-4f93-8c43-e65f2588b9c3 Herrman Rene
2021-08-31 13:15 - 16:00 Matematik 0 Herrman Rene
2021-09-02 13:15 - 16:00 Matematik 0 Herrman Rene
2021-09-07 13:15 - 16:00 Matematik 0 Herrman Rene
2021-09-09 13:15 - 16:00 Matematik 0 Herrman Rene
2021-09-14 13:15 - 16:00 Matematik 0 Herrman Rene
2021-09-16 13:15 - 16:00 Matematik 0 Herrman Rene
2021-09-21 13:15 - 16:00 Matematik 0 Herrman Rene
2021-09-23 13:15 - 16:00 Matematik 0 Herrman Rene
2021-09-28 13:15 - 16:00 Matematik 0 Herrman Rene

Kurs och studieplanssökning