Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att förmåga att producerar tillverkningsformer för komposita produkter

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att:
Planerar och realiserar ensidiga och dubbelsida lamineraingsform

Innehåll

Planering och realisation av 4 olika kompositformar

 1. 2 delad vakuumform
 2. Pressform
 3. RTM form
 4. Expanderande kärnform

Förkunskaper

composite technology laboration

Kursen ersätter följande kurser

ingen

Litteratur

undervisningsanteckningar

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 60 timmar
 • Prototype manufacturing - 13 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
4 projekt

Lärare

 • Herrman Rene
 • Nyroth Erland

Examinator

Herrmann Rene

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning