Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge studenter förmogan att utnyttja biokomposita materialernas dämpningsformåga till hållfastare komposita material med ökad livslängd.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas att man skiljer mellan statiska och dynamiska materialegenskaper.
Studenten skall kunna beskriver och uppmäta hållfastigheten, materialutmattning och dämpning samt kan använder testmetoder för att bestämmer dessa egenskaper

Innehåll

1. Underdämpade oscillator, resonansfrekvens och dämpning.
2. Rayleight dämpning och hysteres, uppmätning av resonansfrekvens och förlustfaktorn.
3. Mekanisk spänning och Mohr cirkel
4. Spänninsgkoncentration kring ett hål och materialutmattning

Förkunskaper

Strength of materials

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 8 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Självstudier - 35 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

Herrman Rene

Examinator

Herrmann Rene

Kursens hemsida

BLS, Black board

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2016-05-31 - Demonstrationer och presentationer
 • 2016-05-31 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning